نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عابیسم (۳۸ تصویر)

زندگیم انگار یه تنهایی کم داشت... همچیو تنهایی یادم انداخت!🌙 #شایع🎤 #این_منم🎶 #عابیسم💙 . . .

زندگیم انگار یه تنهایی کم داشت... همچیو تنهایی یادم انداخت!🌙 #شایع🎤 #این_منم🎶 #عابیسم💙 . . .

۳۰ تیر 1397
12K
عاسمون پر ستاره ، یادگار اون چشاته !👀🌟🌙 #عرفان_کالبد🎤 #اتفاقی🎶 #عابیسم💙 . . . .

عاسمون پر ستاره ، یادگار اون چشاته !👀🌟🌙 #عرفان_کالبد🎤 #اتفاقی🎶 #عابیسم💙 . . . .

۳۰ تیر 1397
9K
آدما و حوصله هاشون،تموم میشن... مثه عصر یه روز تعطیل ک به اندازه ی همه غروبای سرد و خسته ی پاییز ... به اندازه ی مزخرفترین روز تابستون کش میان ... آدما و افکار و ...

آدما و حوصله هاشون،تموم میشن... مثه عصر یه روز تعطیل ک به اندازه ی همه غروبای سرد و خسته ی پاییز ... به اندازه ی مزخرفترین روز تابستون کش میان ... آدما و افکار و ترسا و رویاهاشون ... محو میشن...‌کم کم... یکدفعه ... مثل اتفاقات همین چند روز پیش ...

۳۰ تیر 1397
8K
تنهایی تو جمعِ دورِهمو دیدم من !👽☺ #شایع🎤 #از_اول🎶 #عابیسم💙 .

تنهایی تو جمعِ دورِهمو دیدم من !👽☺ #شایع🎤 #از_اول🎶 #عابیسم💙 .

۳۰ تیر 1397
11K
اَشک نَریز، فَقَط بِگذَر اَزَم!🌪🐾 #عرفان_کالبد🎤 #هیچ🎶 #عابیسم💙 . .

اَشک نَریز، فَقَط بِگذَر اَزَم!🌪🐾 #عرفان_کالبد🎤 #هیچ🎶 #عابیسم💙 . .

۳۰ تیر 1397
8K
نگران نباش دخترِ خراب🙃🙍‍♀️ این دنیا از تو روسپی تَره🌏 #خلصه🎤 #فرقی_نداره🎶 #عابیسم💙

نگران نباش دخترِ خراب🙃🙍‍♀️ این دنیا از تو روسپی تَره🌏 #خلصه🎤 #فرقی_نداره🎶 #عابیسم💙

۳۰ تیر 1397
8K
حتی فحش بِدَنَم...! وسطه دو تا ابروهامو با کُلت بزنن🔫👀 #شایع🎤 #این_منم🎶 #عابیسم💙 .

حتی فحش بِدَنَم...! وسطه دو تا ابروهامو با کُلت بزنن🔫👀 #شایع🎤 #این_منم🎶 #عابیسم💙 .

۳۰ تیر 1397
9K
#set #profile_set #set👦👧#pictures #عابیسم💙 . .

#set #profile_set #set👦👧#pictures #عابیسم💙 . .

۳۰ تیر 1397
7K
#set #profile_set #set👦 👧 #pictures #عابیسم💙 . .

#set #profile_set #set👦 👧 #pictures #عابیسم💙 . .

۳۰ تیر 1397
7K
زمین چرخید و ما باش نچرخیدیم🌏 راست میگن زمین جای قشنگی نیست :) #شایع🎤 #عابیسم💙

زمین چرخید و ما باش نچرخیدیم🌏 راست میگن زمین جای قشنگی نیست :) #شایع🎤 #عابیسم💙

۳۰ تیر 1397
8K
شاید یه روز صبح رسید☀️ ولی فعلاً تو این قبر مُرده نی⚰ #شایع🎤 #عکس🎶 #عابیسم💙

شاید یه روز صبح رسید☀️ ولی فعلاً تو این قبر مُرده نی⚰ #شایع🎤 #عکس🎶 #عابیسم💙

۳۰ تیر 1397
9K
اَشکام دیگِ دارَن بارون میشَن!🌂💧 #عرفان_کالبد🎤 #گرفته_دلم🎶 #عابیسم💙

اَشکام دیگِ دارَن بارون میشَن!🌂💧 #عرفان_کالبد🎤 #گرفته_دلم🎶 #عابیسم💙

۳۰ تیر 1397
6K
چشات همیشه شرمندشونه👀💔 #شایع🎤 #کفری🎶 #عابیسم💙

چشات همیشه شرمندشونه👀💔 #شایع🎤 #کفری🎶 #عابیسم💙

۳۰ تیر 1397
8K
کَسیَم شَبیت باشِه مِثلِ خودِ تُ نیست !!! #ایلیا_ای_جی🎤 #suicide_squad🎶 #عابیسم💙

کَسیَم شَبیت باشِه مِثلِ خودِ تُ نیست !!! #ایلیا_ای_جی🎤 #suicide_squad🎶 #عابیسم💙

۳۰ تیر 1397
6K
منم بهشتم تو همین اتاق☄🎻 #خلصه🎤 #منطقی🎶 #عابیسم💙

منم بهشتم تو همین اتاق☄🎻 #خلصه🎤 #منطقی🎶 #عابیسم💙

۳۰ تیر 1397
4K
اگه فرصت⌚طلاست فکر جواهره💎 #شایع🎤 #اتفاق🎶 #عابیسم💙 .

اگه فرصت⌚طلاست فکر جواهره💎 #شایع🎤 #اتفاق🎶 #عابیسم💙 .

۳۰ تیر 1397
5K
صبور باش روزا همه میشه عالی 👌 شبایِ تلخ و 🌌 این حرفایِ سرِکاری❌ #حصین🎤 #بیگرض🎤 #ریشه🎶 #عابیسم💙

صبور باش روزا همه میشه عالی 👌 شبایِ تلخ و 🌌 این حرفایِ سرِکاری❌ #حصین🎤 #بیگرض🎤 #ریشه🎶 #عابیسم💙

۲۸ خرداد 1397
13K
این یه فیلمه تا سکانسِ پایانی🎬 پسر بدون واسه نجاتت راه داری🍃💚 #خلصه🎤 #فرق_نمیکنه🎶 #عابیسم💙

این یه فیلمه تا سکانسِ پایانی🎬 پسر بدون واسه نجاتت راه داری🍃💚 #خلصه🎤 #فرق_نمیکنه🎶 #عابیسم💙

۲۸ خرداد 1397
4K
نقاشیو میکشم با قلمای پُر رنگ🌈🎨 #شایع🎤 #صاف_مثه_اینه🎶 #عابیسم💙

نقاشیو میکشم با قلمای پُر رنگ🌈🎨 #شایع🎤 #صاف_مثه_اینه🎶 #عابیسم💙

۲۸ خرداد 1397
6K
شب 🌙تا صبح☀️ به فکر فردایه خودتی که چی میشه آخر !!!! داری میگردی دنباله یه چیزی که واسه دلخوشی 💞به تو بده یه باور :) #حصین🎤#بیگرض🎤 #پُر🎶 #عابیسم💙 . . . .

شب 🌙تا صبح☀️ به فکر فردایه خودتی که چی میشه آخر !!!! داری میگردی دنباله یه چیزی که واسه دلخوشی 💞به تو بده یه باور :) #حصین🎤#بیگرض🎤 #پُر🎶 #عابیسم💙 . . . .

۲۸ خرداد 1397
12K