نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ظاهر_مذهبی (۱ تصویر)

به #ظاهر_مذهبی اکتفا نکنید، آدم ها را با ملاک های اسلام مقایسه کنید. آگاه باشید اینکه میگویم بروید #تاریخ_اسلام، سنت اهل بیت و آیات و روایات و سیره اولیاء را بخوانید، برای این است که ...

به #ظاهر_مذهبی اکتفا نکنید، آدم ها را با ملاک های اسلام مقایسه کنید. آگاه باشید اینکه میگویم بروید #تاریخ_اسلام، سنت اهل بیت و آیات و روایات و سیره اولیاء را بخوانید، برای این است که کلاهتان را برندارند. ممکن است فردا آدم های بسیار وجیه با چهره مذهبی ، با ...

۱ اردیبهشت 1394
150