نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

طیبه_قادری (۵ تصویر)

" آذر" باید بانویی باشد با گیسوان طلایی که هر روز و هر شب دامن نارنجی‌اش را می‌تکاند بر زمین تشنه باران می‌بارد، برف می‌بارد، عشق می‌بارد... . . گاه طعم گس خرمالو را با شیرینی انار در هم می‌آمیزد و گاه لذت نیمکت‌نشینی‌های عصرانه را با اندوه دوری و ...

۱۳ آذر 1398
8K
اسفند به نیمه رسید؛ عاشق‌ترین فرزند سال، پلی میان سفید و سبز 🍃❄️ و راهی بین برف و شکوفه💐 اسفند مهربان💚 نیمی از دلش را به زمستانی داده که سازِ رفتن می‌زند و نیمی را ...

اسفند به نیمه رسید؛ عاشق‌ترین فرزند سال، پلی میان سفید و سبز 🍃❄️ و راهی بین برف و شکوفه💐 اسفند مهربان💚 نیمی از دلش را به زمستانی داده که سازِ رفتن می‌زند و نیمی را به بهاری که آوازِ آمدن می خواند☘ اسفند عشق می‌پاشد به روی دل‌هایمان، نگاه‌مان و ...

۱۵ اسفند 1397
69
اسفند به نیمه رسید؛ عاشق‌ترین فرزند سال، پلی میان سفید و سبز 🍃❄️ و راهی بین برف و شکوفه💐 اسفند مهربان💚 نیمی از دلش را به زمستانی داده که سازِ رفتن می‌زند و نیمی را ...

اسفند به نیمه رسید؛ عاشق‌ترین فرزند سال، پلی میان سفید و سبز 🍃❄️ و راهی بین برف و شکوفه💐 اسفند مهربان💚 نیمی از دلش را به زمستانی داده که سازِ رفتن می‌زند و نیمی را به بهاری که آوازِ آمدن می خواند☘ اسفند عشق می‌پاشد به روی دل‌هایمان، نگاه‌مان و ...

۱۴ اسفند 1395
22

"آذر" باید بانویی باشد با گیسوان طلایی که هر روز و هر شب دامن نارنجی اش را می تکاند بر زمین تشنه باران می بارد، برف می بارد، عشق می بارد... گاه طعم گس خرمالو را با شیرینی انار در هم می آمیزد و گاه لذت نیمکت نشینی های عصرانه ...

۱ آذر 1395
25
سلام حضرت دلبر،درود،حضرت دوست،احوال شماچطوریاس!؟ خااص،خااص،خااصین،🙏🙏 امروزدوشنبہ 1395/9/1 21صفر1438ه.ق Nomr.2016.21 طبق معمول،ی،تبریڪ،جانانہ،ب،همہ متولدین،آذرماهےطلاےخاااص😉😍 آخرین،ماه برگریزان درختان،ماه باران شادےهاوبرف❄⛄❄⛄بازیاااے یهویی ودوهویااا،،،وسہ هویاااا،همہ،ازدم،تولدتون مباااارڪ،باآرزوےبهترازبهترین ها برایتان 🙏👍✌👏🎀🎁🎈‍

سلام حضرت دلبر،درود،حضرت دوست،احوال شماچطوریاس!؟ خااص،خااص،خااصین،🙏🙏 امروزدوشنبہ 1395/9/1 21صفر1438ه.ق Nomr.2016.21 طبق معمول،ی،تبریڪ،جانانہ،ب،همہ متولدین،آذرماهےطلاےخاااص😉😍 آخرین،ماه برگریزان درختان،ماه باران شادےهاوبرف❄⛄❄⛄بازیاااے یهویی ودوهویااا،،،وسہ هویاااا،همہ،ازدم،تولدتون مباااارڪ،باآرزوےبهترازبهترین ها برایتان 🙏👍✌👏🎀🎁🎈‍ " آذر"🍁🍂🍁🍂🍁🍂 باید بانویی باشد با گیسوان طلایی که هر روز و هر شب دامن نارنجی اش را می تکاند بر زمین تشنه باران می ...

۱ آذر 1395
16