نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

طوقی (۲ تصویر)

دیالوگ فیلم 🎥 #طوقی به اقام علی اگه در موندی یه لوطی نیست یه پول سیاه یه پاپاسی بیاره بزاره کف دستت تا جوونی و جاهلی بار خودتو ببند از ما گفتن...

دیالوگ فیلم 🎥 #طوقی به اقام علی اگه در موندی یه لوطی نیست یه پول سیاه یه پاپاسی بیاره بزاره کف دستت تا جوونی و جاهلی بار خودتو ببند از ما گفتن...

۳۰ شهریور 1397
3K
کسانی #بخل می ورزند و #انفاق نمی کنند به #زودی بدانچه بخل ورزیدند #طوقی به گردنشان می شود 💥☄💥☄💥☄ آل عمران ،۱۸۰ @Zibaei_quran

کسانی #بخل می ورزند و #انفاق نمی کنند به #زودی بدانچه بخل ورزیدند #طوقی به گردنشان می شود 💥☄💥☄💥☄ آل عمران ،۱۸۰ @Zibaei_quran

۱۱ مرداد 1397
7K