نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

طنزانه (۲۰ تصویر)

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/gallerymazhabi ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/galleryma... ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی #تصویر_مذهبی #تصاویر_مذهبی #مرجع_دانلود_عکس_با_لینک_مستقیم #گالری_تصاویر_مذهبی #گالری_عکس_نوشته #مرجع_عکس_و_عکس_نوشته ...

۷ خرداد 1398
35K
『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/gallerymazhabi ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/galleryma... ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی #تصویر_مذهبی #تصاویر_مذهبی #مرجع_دانلود_عکس_با_لینک_مستقیم #گالری_تصاویر_مذهبی #گالری_عکس_نوشته #مرجع_عکس_و_عکس_نوشته ...

۷ خرداد 1398
34K
『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/gallerymazhabi ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/galleryma... ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی #تصویر_مذهبی #تصاویر_مذهبی #مرجع_دانلود_عکس_با_لینک_مستقیم #گالری_تصاویر_مذهبی #گالری_عکس_نوشته #مرجع_عکس_و_عکس_نوشته ...

۷ خرداد 1398
33K
『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/gallerymazhabi ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/galleryma... ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی #تصویر_مذهبی #تصاویر_مذهبی #مرجع_دانلود_عکس_با_لینک_مستقیم #گالری_تصاویر_مذهبی #گالری_عکس_نوشته #مرجع_عکس_و_عکس_نوشته ...

۷ خرداد 1398
32K
『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/gallerymazhabi ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/galleryma... ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی #تصویر_مذهبی #تصاویر_مذهبی #مرجع_دانلود_عکس_با_لینک_مستقیم #گالری_تصاویر_مذهبی #گالری_عکس_نوشته #مرجع_عکس_و_عکس_نوشته ...

۷ خرداد 1398
30K
『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/gallerymazhabi ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫️ https://eitaa.com/galleryma... ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی #تصویر_مذهبی #تصاویر_مذهبی #مرجع_دانلود_عکس_با_لینک_مستقیم #گالری_تصاویر_مذهبی #گالری_عکس_نوشته #مرجع_عکس_و_عکس_نوشته ...

۶ خرداد 1398
36K
『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ کمک از طریق دفتر مقام معظم رهبری http://www.leader.ir/fa/monies ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ کمک از طریق دفتر مقام معظم رهبری http://www.leader.ir/fa/monies ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی ...

۱۳ فروردین 1398
111K
انگار که گشتِ منکراتی خوابه!😉 کمتر ز گذشته در پیِ ارعابه!🙃 چون تخمِ طلایِ مرغِ همسایه‌ی ما👌 هی بوسه میده میان ماهی‌تابه...💋😉 #طنزانه

انگار که گشتِ منکراتی خوابه!😉 کمتر ز گذشته در پیِ ارعابه!🙃 چون تخمِ طلایِ مرغِ همسایه‌ی ما👌 هی بوسه میده میان ماهی‌تابه...💋😉 #طنزانه

۱۹ مهر 1397
13K
اسکلت ۷۰۰ ساله ی یک زن و شوهر زنه هنوزم داره حرف میزنه😂😂 #طنزانه

اسکلت ۷۰۰ ساله ی یک زن و شوهر زنه هنوزم داره حرف میزنه😂😂 #طنزانه

۲۳ دی 1396
6K
با جماعتی طرف هستیم که تا دیروز مقصر آلودگی هوا را شهرداری معرفی می‌کردند، اما امروز که شهردار هم از جریان خودشان است،در رودربایستی مانده‌اند و میگویند آلودگی هوا خیلی هم طبیعی است!#طنزانه#تا۱۴۰۰باروحانی

با جماعتی طرف هستیم که تا دیروز مقصر آلودگی هوا را شهرداری معرفی می‌کردند، اما امروز که شهردار هم از جریان خودشان است،در رودربایستی مانده‌اند و میگویند آلودگی هوا خیلی هم طبیعی است!#طنزانه#تا۱۴۰۰باروحانی

۲۲ دی 1396
6K
دقت کردین کشتی نفتکش ما سه روزه داره میسوزه همه هستن و دارن پاسخ میدن جز وزیر نفت جناب #زنگنه😏😏 احتمالا گفته:دست بهش نزنید خودش میسوزه خاموش میشه!!😂😂 #طنزانه#تا_۱۴۰۰_با_روحانی#زنگنه

دقت کردین کشتی نفتکش ما سه روزه داره میسوزه همه هستن و دارن پاسخ میدن جز وزیر نفت جناب #زنگنه😏😏 احتمالا گفته:دست بهش نزنید خودش میسوزه خاموش میشه!!😂😂 #طنزانه#تا_۱۴۰۰_با_روحانی#زنگنه

۲۰ دی 1396
6K
🚨‏همین حالا پایینتر از چهار راه ولیعصر مردم به تانک های سپاه حمله کردند و چند تاش رو گرفتند ( بقیه ی قضیه رو میتونید در GTA بازی کنید)😁 #طنزانه#صرفا_جهت_خنده

🚨‏همین حالا پایینتر از چهار راه ولیعصر مردم به تانک های سپاه حمله کردند و چند تاش رو گرفتند ( بقیه ی قضیه رو میتونید در GTA بازی کنید)😁 #طنزانه#صرفا_جهت_خنده

۱۲ دی 1396
9K
سؤال مهم امتحانی تاریخ سالهای آینده: علت اعتراضات و شورش سال ٩٦ چه بود؟ الف) دشمنان داخلی ب) دشمنان خارجی ج) حمله نظامی آمریکا د) تخم مرغ ✔️ #طنزانه#صرفا_جهت_خنده

سؤال مهم امتحانی تاریخ سالهای آینده: علت اعتراضات و شورش سال ٩٦ چه بود؟ الف) دشمنان داخلی ب) دشمنان خارجی ج) حمله نظامی آمریکا د) تخم مرغ ✔️ #طنزانه#صرفا_جهت_خنده

۱۱ دی 1396
8K
می دونستم زبون اینا با ما فرق داره، ولی نه در این حد که به چند تا جوجه فتنه گر بگن معترض مسالمت جو! فازت چیه داداش؟ #طنزانه#صرفا_جهت_خنده

می دونستم زبون اینا با ما فرق داره، ولی نه در این حد که به چند تا جوجه فتنه گر بگن معترض مسالمت جو! فازت چیه داداش؟ #طنزانه#صرفا_جهت_خنده

۱۱ دی 1396
6K
ای شیطونا همتون با فیلترشکن رفتید تلگرااااام 😈 #طنزانه#صرفا_جهت_خنده

ای شیطونا همتون با فیلترشکن رفتید تلگرااااام 😈 #طنزانه#صرفا_جهت_خنده

۱۱ دی 1396
9K
آقا هنوز شلوغه موشکارو شلیک کنید به حیفا و تل اویو و عربستان بگیم شلوغ پلوغ شد اشتباهی دستمون خورد😁😁 #طنزانه#صرفا_جهت_خنده

آقا هنوز شلوغه موشکارو شلیک کنید به حیفا و تل اویو و عربستان بگیم شلوغ پلوغ شد اشتباهی دستمون خورد😁😁 #طنزانه#صرفا_جهت_خنده

۱۱ دی 1396
1K
‏دوستان خارجی ام می پرسن ایران چه خبره؟! میگم هیچی میخوایم به نیت کریسمس، چهارشنبه سوری رو زودتر از موعد بگیریم! #طنزانه#صرفا_جهت_خنده

‏دوستان خارجی ام می پرسن ایران چه خبره؟! میگم هیچی میخوایم به نیت کریسمس، چهارشنبه سوری رو زودتر از موعد بگیریم! #طنزانه#صرفا_جهت_خنده

۱۱ دی 1396
9K
#طنزانه

#طنزانه

۱۹ آذر 1396
6K
#طنزانه#شهدا بار اولی که هادی را دیدم،قبل از حرکت برای اردوی جهادی بود. وارد مسجد شدم و دیدم جوانی سرش را روی پای یکی از بچه‌ها گذاشته و خوابیده. رفتم جلو و تذکر دادم که ...

#طنزانه#شهدا بار اولی که هادی را دیدم،قبل از حرکت برای اردوی جهادی بود. وارد مسجد شدم و دیدم جوانی سرش را روی پای یکی از بچه‌ها گذاشته و خوابیده. رفتم جلو و تذکر دادم که اینجا مسجد است، بلند شو. دیدم این جوان بلند شد و شروع کرد با من ...

۱۱ آذر 1396
8K
ما پول نداریم دندون خرابمون رو بکشیم اونوقت ملت میرن دندون سگشون رو ارتودنسی میکنن :|||😉 #طنزانه#خنده

ما پول نداریم دندون خرابمون رو بکشیم اونوقت ملت میرن دندون سگشون رو ارتودنسی میکنن :|||😉 #طنزانه#خنده

۳۰ آبان 1396
7K