نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

طاها_جاویدخواه (۱ تصویر)

در کویرم ندوان هرچه دواندی گله نیست به سرابم نکشان هرچه کشاندی گله نیست بر طلوع کرمت پنجره ام بسته امید ناامیدی نرسان هرچه رساندی گله نیست گفته بودی که رفیقم بشوی تا ته راه ...

در کویرم ندوان هرچه دواندی گله نیست به سرابم نکشان هرچه کشاندی گله نیست بر طلوع کرمت پنجره ام بسته امید ناامیدی نرسان هرچه رساندی گله نیست گفته بودی که رفیقم بشوی تا ته راه بر سر قول بمان هرچه نماندی گله نیست عوض گوش نوازی بروی کنج سکوت نغمه ...

۱۱ خرداد 1395
5K