نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ضد_شاخ (۵ تصویر)

شاخ هارا بشناسیم ۷ :در آزمایشگاه شاخ شناسی‌ تیا و یاران٬ دسته ای از شاخ ها مشاهده میشوند که تعدادشان هم کم نیست... این افراد فکر میکنند تنها خودشان با سواد هستند و ما خیلی ...

شاخ هارا بشناسیم ۷ :در آزمایشگاه شاخ شناسی‌ تیا و یاران٬ دسته ای از شاخ ها مشاهده میشوند که تعدادشان هم کم نیست... این افراد فکر میکنند تنها خودشان با سواد هستند و ما خیلی بی سواد و صفرو هستیم..درصورتی که کاملا اشتباه فکر میکنند..مثلا خودشون در وسط کلمه از ...

۵ مهر 1398
13K
#ضد_شاخ #شاخ_نباشیم

#ضد_شاخ #شاخ_نباشیم

۲۹ شهریور 1398
4K
شاخ هارا شناسایی کنید(۱۱): درود؛این دسته از شاخ ها که با نام 《خودشاخ پنداران تعویضاتی》شناخته میشوند گونه ای هستند که به جای استفاده از کلمات متداول فارسی از جایگزینی نا معقول برای آن استفاده میکنند ...

شاخ هارا شناسایی کنید(۱۱): درود؛این دسته از شاخ ها که با نام 《خودشاخ پنداران تعویضاتی》شناخته میشوند گونه ای هستند که به جای استفاده از کلمات متداول فارسی از جایگزینی نا معقول برای آن استفاده میکنند به طور مثال به جای نوشتن "تشکر"از"طشکر"استفاده کرده و بر اساس شواهد موجود هرگز روش ...

۲۹ شهریور 1398
8K
شاخ هارا بشناسیم۵:عن اندر‌ عن ترین زبان نوشتاری ٬ زبان شاخ هاییست که نمیدانم کدام قاضی از خدا بی خبر گفته زبان‌‌فارسی‌ پدر آن هارا به قتل رسانده است ... این گونه از شاخ ها ...

شاخ هارا بشناسیم۵:عن اندر‌ عن ترین زبان نوشتاری ٬ زبان شاخ هاییست که نمیدانم کدام قاضی از خدا بی خبر گفته زبان‌‌فارسی‌ پدر آن هارا به قتل رسانده است ... این گونه از شاخ ها که واقعا زبان فارسی را ....(استغفرالله)هم از ورژن دوم زبان فینگیلیش(شاخ هارا بشناسیم ۷ ) ...

۲۷ شهریور 1398
14K
شاخ هارا بشناسیم ۳ :به اطلاع شنوندگان عزیز میرساند ک دسته از شاخ ها مشاهده شده‌اند ک ظاهرا با یک‌سری از حروف الفبا قهر هستند..شاید هم تنبل و صفرو هستند...شاید گشاد ٬ و شایدهم ‌در ...

شاخ هارا بشناسیم ۳ :به اطلاع شنوندگان عزیز میرساند ک دسته از شاخ ها مشاهده شده‌اند ک ظاهرا با یک‌سری از حروف الفبا قهر هستند..شاید هم تنبل و صفرو هستند...شاید گشاد ٬ و شایدهم ‌در صدد تغییر زبان نوشتاری فارسی هستند...این دسته از افراد به احتمال نهصد و هفتاد درصد ...

۲۲ شهریور 1398
13K