نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

صَفا (۳ تصویر)

🔆 حضرت #حمزه عموی پیامبر چگونه مسلمان شد؟ 👇 👇 👇 http://rahyafte.com/41922/ ╭─┅═ঊঈঊঈ═┅─╮ 🌷 @rahyafte_com🌷 ╰─┅═ঊঈঊঈ═┅─╯ 🔆 حضرت #حمزه #عموی_پیامبر چگونه مسلمان شد؟ اسلام آوردن وی را در سال دوم یا ششم بعثت و قبل ...

🔆 حضرت #حمزه عموی پیامبر چگونه مسلمان شد؟ 👇 👇 👇 http://rahyafte.com/41922/ ╭─┅═ঊঈঊঈ═┅─╮ 🌷 @rahyafte_com🌷 ╰─┅═ঊঈঊঈ═┅─╯ 🔆 حضرت #حمزه #عموی_پیامبر چگونه مسلمان شد؟ اسلام آوردن وی را در سال دوم یا ششم بعثت و قبل از مسلمان شدن #ابوذر دانسته‌اند. مسلمان شدن حمزه در گرویدن خویشان او به اسلام مؤثر ...

۲۷ تیر 1396
131
هَر چـی بیشتـَر میدونَمـ میفَهمَم هَنوز نادونم بـآیَـد یـآد گِرِفتــــ تـآ قَبلِ #فــآتِحـه رو تـآبـوتَـمـ ------------------------------ |یـــآد بِگیــرمــ| سِن ُ سـآل پیشِ #عِشق کَشکِــ بِـه یــِ هَفتـــآد سـآلــه یِ #عـآشِقــمـــ میشـــه گُفتــ بَچـه ------------------------------ |یـــآد ...

هَر چـی بیشتـَر میدونَمـ میفَهمَم هَنوز نادونم بـآیَـد یـآد گِرِفتــــ تـآ قَبلِ #فــآتِحـه رو تـآبـوتَـمـ ------------------------------ |یـــآد بِگیــرمــ| سِن ُ سـآل پیشِ #عِشق کَشکِــ بِـه یــِ هَفتـــآد سـآلــه یِ #عـآشِقــمـــ میشـــه گُفتــ بَچـه ------------------------------ |یـــآد بِگیــرمــ |#دروغ یَعنی سُقوطِ تَهِ چـآه #خـآکـی بـآشم وَلـی بـآشه #غُـرور سَرِه جـاش ------------------------------ |یـــآد ...

۴ خرداد 1394
35
هَر چـی بیشتـَر میدونَمـ میفَهمَم هَنوز نادونم بـآیَـد یـآد گِرِفتــــ تـآ قَبلِ #فــآتِحـه رو تـآبـوتَـمـ ------------------------------ |یـــآد بِگیــرمــ| سِن ُ سـآل پیشِ #عِشق کَشکِــ بِـه یــِ هَفتـــآد سـآلــه یِ #عـآشِقــمـــ میشـــه گُفتــ بَچـه ------------------------------ |یـــآد ...

هَر چـی بیشتـَر میدونَمـ میفَهمَم هَنوز نادونم بـآیَـد یـآد گِرِفتــــ تـآ قَبلِ #فــآتِحـه رو تـآبـوتَـمـ ------------------------------ |یـــآد بِگیــرمــ| سِن ُ سـآل پیشِ #عِشق کَشکِــ بِـه یــِ هَفتـــآد سـآلــه یِ #عـآشِقــمـــ میشـــه گُفتــ بَچـه ------------------------------ |یـــآد بِگیــرمــ |#دروغ یَعنی سُقوطِ تَهِ چـآه #خـآکـی بـآشم وَلـی بـآشه #غُـرور سَرِه جـاش ------------------------------ |یـــآد ...

۲۶ فروردین 1394
35