نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

صدای_هل_من_ناصر_ارباب_غریبی (۱ تصویر)

🏴قبله نامه... 🔸خسته از نامرادی ها... خسته از بی حسین(ع) زمانه بودن! کم آورده ام... 👈از دویدن هایی که رسانده درد را به استخوانم... از اشک کودکان یتیم... 😔😔😔 تکرار گرسنگی دردمندان و سیری ظالمان...😡😡 ...

🏴قبله نامه... 🔸خسته از نامرادی ها... خسته از بی حسین(ع) زمانه بودن! کم آورده ام... 👈از دویدن هایی که رسانده درد را به استخوانم... از اشک کودکان یتیم... 😔😔😔 تکرار گرسنگی دردمندان و سیری ظالمان...😡😡 از کینه هایی که آبستن بغض های خونین شد... کم آورده ام در این دیار ...

۱۴ مهر 1395
3K