نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

صبحتون_بخیر (۱۶۱ تصویر)

سلام صبحتون بخیر 🌹 همین که هستید و مارو دنبال میکنید یک دنیا سپاس⚡ ️🌹 ⚡ ️🙏 https://www.instagram.com/axnegar47/ #عکسنوشته #صبحتون_بخیر #عکسنوشته_های_مذهبی#عکسنوشته_های_صبحگاهی #مذهبی #فرهنگی #عکس #ناب #حس_خوب#عکسنوشته_های_زیبا #شادی #نشاط #خنده #خوشحالی #مثبت_اندیشی #شعر#شاعری

سلام صبحتون بخیر 🌹 همین که هستید و مارو دنبال میکنید یک دنیا سپاس⚡ ️🌹 ⚡ ️🙏 https://www.instagram.com/a... #عکسنوشته #صبحتون_بخیر #عکسنوشته_های_مذهبی#عکسنوشته_های_صبحگاهی #مذهبی #فرهنگی #عکس #ناب #حس_خوب#عکسنوشته_های_زیبا #شادی #نشاط #خنده #خوشحالی #مثبت_اندیشی #شعر#شاعری

۸ ساعت پیش
9K
#پروردگارا ! بر هر چه بنگرم... تـو پدیـدار بوده‌ای مبارک است روزی که با نام تو‌‌‌ و توکل بر اسم اعظمت... آغاز گردد سلام به همگی صبح عالیتون متعالی🌼 ‍ ‍ 🍃✨🌸✨🍃✨🌸✨🍃🌺🍃بر نور جمال پاک ...

#پروردگارا ! بر هر چه بنگرم... تـو پدیـدار بوده‌ای مبارک است روزی که با نام تو‌‌‌ و توکل بر اسم اعظمت... آغاز گردد سلام به همگی صبح عالیتون متعالی🌼 ‍ ‍ 🍃✨🌸✨🍃✨🌸✨🍃🌺🍃بر نور جمال پاک احمد صلوات ✨برعطر وجود حی سر مد صلوات 🌺🍃بر وجه نکوی وخلق نکوی رسول ✨بر ...

۱۱ ساعت پیش
10K
سلام صبحتون بخیر 🌹 همین که هستید و مارو دنبال میکنید یک دنیا سپاس⚡ ️🌹 ⚡ ️🙏 https://www.instagram.com/axnegar47/ #عکسنوشته #صبحتون_بخیر #عکسنوشته_های_مذهبی#عکسنوشته_های_صبحگاهی #مذهبی #فرهنگی #عکس #ناب #حس_خوب#عکسنوشته_های_زیبا #شادی #نشاط #خنده #خوشحالی #مثبت_اندیشی #شعر#شاعری

سلام صبحتون بخیر 🌹 همین که هستید و مارو دنبال میکنید یک دنیا سپاس⚡ ️🌹 ⚡ ️🙏 https://www.instagram.com/a... #عکسنوشته #صبحتون_بخیر #عکسنوشته_های_مذهبی#عکسنوشته_های_صبحگاهی #مذهبی #فرهنگی #عکس #ناب #حس_خوب#عکسنوشته_های_زیبا #شادی #نشاط #خنده #خوشحالی #مثبت_اندیشی #شعر#شاعری

۱ روز پیش
8K
در این صبحِ تماشاییِ پاییز دلت شاد و لبت از خنده لبریز چراغِ خانه ات همواره روشن شب و روزت دل انگیز و دلاویز سلام صبحتون بخیر 🌹 همین که هستید و مارو دنبال میکنید ...

در این صبحِ تماشاییِ پاییز دلت شاد و لبت از خنده لبریز چراغِ خانه ات همواره روشن شب و روزت دل انگیز و دلاویز سلام صبحتون بخیر 🌹 همین که هستید و مارو دنبال میکنید یک دنیا سپاس⚡ ️🌹 ⚡ ️🙏 https://www.instagram.com/a... #عکسنوشته #صبحتون_بخیر #عکسنوشته_های_مذهبی #عکسنوشته_های_صبحگاهی #مذهبی #فرهنگی #عکس #ناب ...

۲ روز پیش
9K
صبح یعنی🌼 یک سلام سبز🌺 که بوی زندگی میدهد صبح یعنی امید برای شروعی زیبا🌸 طلوع صبحتان به شادابی باران روزتان به زیبایی🌼 گلهای رنگارنگ #صبحتون_بخیر

صبح یعنی🌼 یک سلام سبز🌺 که بوی زندگی میدهد صبح یعنی امید برای شروعی زیبا🌸 طلوع صبحتان به شادابی باران روزتان به زیبایی🌼 گلهای رنگارنگ #صبحتون_بخیر

۳ روز پیش
4K
سلام صبح و روزتون پر از آرزوهای قشنگ 🌹 همین که هستید و مارو دنبال میکنید یک دنیا سپاس⚡ ️🌹 ⚡ ️🙏 https://www.instagram.com/axnegar47/ #عکسنوشته #صبحتون_بخیر #عکسنوشته_های_مذهبی #عکسنوشته_های_صبحگاهی #مذهبی #فرهنگی #عکس #ناب #حس_خوب #عکسنوشته_های_زیبا #شادی #نشاط ...

سلام صبح و روزتون پر از آرزوهای قشنگ 🌹 همین که هستید و مارو دنبال میکنید یک دنیا سپاس⚡ ️🌹 ⚡ ️🙏 https://www.instagram.com/a... #عکسنوشته #صبحتون_بخیر #عکسنوشته_های_مذهبی #عکسنوشته_های_صبحگاهی #مذهبی #فرهنگی #عکس #ناب #حس_خوب #عکسنوشته_های_زیبا #شادی #نشاط #خنده #خوشحالی #مثبت_اندیشی #شعر #شاعری

۳ روز پیش
12K
سلام صبح دل انگیز پاییزتون بخیر 🌹 همین که هستید و مارو دنبال میکنید یک دنیا سپاس⚡ ️🌹 ⚡ ️🙏 https://www.instagram.com/axnegar47/ #عکسنوشته #صبحتون_بخیر #عکسنوشته_های_مذهبی #عکسنوشته_های_صبحگاهی #مذهبی #فرهنگی #عکس #ناب #حس_خوب #عکسنوشته_های_زیبا #شادی #نشاط #خنده #خوشحالی ...

سلام صبح دل انگیز پاییزتون بخیر 🌹 همین که هستید و مارو دنبال میکنید یک دنیا سپاس⚡ ️🌹 ⚡ ️🙏 https://www.instagram.com/a... #عکسنوشته #صبحتون_بخیر #عکسنوشته_های_مذهبی #عکسنوشته_های_صبحگاهی #مذهبی #فرهنگی #عکس #ناب #حس_خوب #عکسنوشته_های_زیبا #شادی #نشاط #خنده #خوشحالی #مثبت_اندیشی #شعر #شاعری

۴ روز پیش
12K
سلام صبحتون بخیر 🌹 همین که هستید و مارو دنبال میکنید یک دنیا سپاس⚡ ️🌹 ⚡ ️🙏 https://www.instagram.com/axnegar47/ #عکسنوشته #صبحتون_بخیر #عکسنوشته_های_مذهبی #عکسنوشته_های_صبحگاهی #مذهبی #فرهنگی #عکس #ناب #حس_خوب #عکسنوشته_های_زیبا #شادی #نشاط #خنده #خوشحالی #مثبت_اندیشی #شعر #شاعری

سلام صبحتون بخیر 🌹 همین که هستید و مارو دنبال میکنید یک دنیا سپاس⚡ ️🌹 ⚡ ️🙏 https://www.instagram.com/a... #عکسنوشته #صبحتون_بخیر #عکسنوشته_های_مذهبی #عکسنوشته_های_صبحگاهی #مذهبی #فرهنگی #عکس #ناب #حس_خوب #عکسنوشته_های_زیبا #شادی #نشاط #خنده #خوشحالی #مثبت_اندیشی #شعر #شاعری

۶ روز پیش
8K
گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت. که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد #عکسنوشته #صبحتون_بخیر #عکسنوشته_های_مذهبی #عکسنوشته_های_شعر #مذهبی #فرهنگی #عکس #ناب #حس_خوب #عکسنوشته_های_زیبا #گل #شعر #غزل#حافظ

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت. که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد #عکسنوشته #صبحتون_بخیر #عکسنوشته_های_مذهبی #عکسنوشته_های_شعر #مذهبی #فرهنگی #عکس #ناب #حس_خوب #عکسنوشته_های_زیبا #گل #شعر #غزل#حافظ

۷ روز پیش
11K
سلام صبحتون بخیر 🌹 همین که هستید و مارو دنبال میکنید یک دنیا سپاس⚡ ️🌹 ⚡ ️🙏 https://www.instagram.com/axnegar47/ #عکسنوشته #صبحتون_بخیر #عکسنوشته_های_مذهبی #عکسنوشته_های_صبحگاهی #مذهبی #فرهنگی #عکس #ناب #حس_خوب #عکسنوشته_های_زیبا #شادی #نشاط #خنده #خوشحالی #مثبت_اندیشی #شعر #شاعری

سلام صبحتون بخیر 🌹 همین که هستید و مارو دنبال میکنید یک دنیا سپاس⚡ ️🌹 ⚡ ️🙏 https://www.instagram.com/a... #عکسنوشته #صبحتون_بخیر #عکسنوشته_های_مذهبی #عکسنوشته_های_صبحگاهی #مذهبی #فرهنگی #عکس #ناب #حس_خوب #عکسنوشته_های_زیبا #شادی #نشاط #خنده #خوشحالی #مثبت_اندیشی #شعر #شاعری

۷ روز پیش
12K
دلم ﻣــﮯ ﺧــﻮﺁﻫَــﺪ ﺁﺭاﻡ ﺻـِـﺪﺍﻳَﺖ ﮐُــﻨَــﻢ: .. “ ﺍﻟﻠّﻬُﻤـَّ ﯾـﺎ ﺷـﺎﻫـِﺪَ ﮐُـﻞِّ ﻧـَﺠْـﻮﻯ “ .. ﻭ ﺑـِـﮕـــــــــﻮﯾَــﻢ ﺗــﻮ ﺧــﻮﺩ ِ ﺁﺭاﻣـِـــــــــﺸــﮯ ﻭ ﻣـَـﻦ ﺧــﻮﺩ ِ ﺧــﻮﺩ ِ ﺑــﯿــﻘَــﺮﺁﺭ… ﺧﺪﺍﯾــــــﺎ ! ﺧــــﺮﺍﺑﺖ ﻣﯽ ﺷــــﻮﻡ ﻣﺮﺍ ﻫﺮ ...

دلم ﻣــﮯ ﺧــﻮﺁﻫَــﺪ ﺁﺭاﻡ ﺻـِـﺪﺍﻳَﺖ ﮐُــﻨَــﻢ: .. “ ﺍﻟﻠّﻬُﻤـَّ ﯾـﺎ ﺷـﺎﻫـِﺪَ ﮐُـﻞِّ ﻧـَﺠْـﻮﻯ “ .. ﻭ ﺑـِـﮕـــــــــﻮﯾَــﻢ ﺗــﻮ ﺧــﻮﺩ ِ ﺁﺭاﻣـِـــــــــﺸــﮯ ﻭ ﻣـَـﻦ ﺧــﻮﺩ ِ ﺧــﻮﺩ ِ ﺑــﯿــﻘَــﺮﺁﺭ… ﺧﺪﺍﯾــــــﺎ ! ﺧــــﺮﺍﺑﺖ ﻣﯽ ﺷــــﻮﻡ ﻣﺮﺍ ﻫﺮ ﮔــــﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧـــــﻮﺍﻫﯽ ﺑﺴـــــﺎﺯ … .. “ ﺍِﻟﻬـــــﯽ ﻭَ ﺭَﺑـّــــﯽ ﻣَﻦْ ﻟـــــﯽ ﻏَﯿْﺮُﮐـْـــ “ ...

۷ روز پیش
10K
روزتون🌸 پر از انرژی مثبت🌸 الهی امروزتون🌸 سرشـار از خیر و برکت🌸 و صبحتون پر برکت باشه🌸 #صبحتون_بخیر 🌸🍃🌸

روزتون🌸 پر از انرژی مثبت🌸 الهی امروزتون🌸 سرشـار از خیر و برکت🌸 و صبحتون پر برکت باشه🌸 #صبحتون_بخیر 🌸🍃🌸

۱ هفته پیش
9K
🌸ســـــلام 🌷صبحتون پراز شادی و نشاط 🌸آرزو میکنم هر چه صفای دل 🌷سلامت تن,عشق پاک 🌸و اجابت دعاست 🌷از آن شما مهربانان باشد 🌸روز خوبی در کنار 🌷عزیزانتان داشته باشیـد #صبحتون_بخیر

🌸ســـــلام 🌷صبحتون پراز شادی و نشاط 🌸آرزو میکنم هر چه صفای دل 🌷سلامت تن,عشق پاک 🌸و اجابت دعاست 🌷از آن شما مهربانان باشد 🌸روز خوبی در کنار 🌷عزیزانتان داشته باشیـد #صبحتون_بخیر

۱ هفته پیش
15K
✨#حرف_قشنگ ✍سه چیز از همدیگر جدا نیستند: ❶⇜کسی ڪه زیـــــاد دعــا ڪند از اجـــابت محـــروم نمےشود. ❷⇜کسی ڪه زیاد استغفار ڪند از مغــفرت و بخــشش محروم نمـےشــــود. ❸⇜ڪسی ڪه زیاد شڪر ڪند از زیاد شدن ...

✨#حرف_قشنگ ✍سه چیز از همدیگر جدا نیستند: ❶⇜کسی ڪه زیـــــاد دعــا ڪند از اجـــابت محـــروم نمےشود. ❷⇜کسی ڪه زیاد استغفار ڪند از مغــفرت و بخــشش محروم نمـےشــــود. ❸⇜ڪسی ڪه زیاد شڪر ڪند از زیاد شدن نعـــمت ها محروم نمـےشــــود... #صبحتون_بخیر🍀

۲ هفته پیش
4K
سلام دوستان مهربان🌷 #صبحتون_بخیر و حال دلتون شادالهی زندگیتون🌷 از جنس گل باطراوت خنده‌هاتون از جنس دریا و قدم هاتون ازجنس کوه باشه🌷

سلام دوستان مهربان🌷 #صبحتون_بخیر و حال دلتون شادالهی زندگیتون🌷 از جنس گل باطراوت خنده‌هاتون از جنس دریا و قدم هاتون ازجنس کوه باشه🌷

۲ هفته پیش
10K
من صبح ترین حالت یک عاشقم ای دوست تو خنده ترین حالت زیبای لبم باش💋 #صبحتون_بخیر امروز 🗓 یکشنبه ۹۷/۹/۴ 💫ظهرتون بخیر 💕💕💕

من صبح ترین حالت یک عاشقم ای دوست تو خنده ترین حالت زیبای لبم باش💋 #صبحتون_بخیر امروز 🗓 یکشنبه ۹۷/۹/۴ 💫ظهرتون بخیر 💕💕💕

۲ هفته پیش
4K
🌸خدا تنها کسی است که: 🌸وقتی همه رفتند می‌ماند؛ 🌸وقتی همه پشت کردند، 🌸آغوش می‌گشاید؛ 🌸وقتی همه تنهایت گذاشتند، 🌸محرمت می‌شود. #خدا_همیشه_با_ماست❤️ #صبحتون_بخیر☀️

🌸خدا تنها کسی است که: 🌸وقتی همه رفتند می‌ماند؛ 🌸وقتی همه پشت کردند، 🌸آغوش می‌گشاید؛ 🌸وقتی همه تنهایت گذاشتند، 🌸محرمت می‌شود. #خدا_همیشه_با_ماست❤️ #صبحتون_بخیر☀️

۳ هفته پیش
19K
﷽ 🍃🍥 به نام خدای مهربان 🍃🍥 به نام خدای بینا شروع کارها با نام مشکل گشایت: 🍃🍥 یاٰ اَبْصَرَ مِنْ کُلِّ بَصیر 🌹 🌹‍ نیایش صبحگاهی 🌺 🍃 🌺 🌼بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ🌼 🙏الهی ...

﷽ 🍃🍥 به نام خدای مهربان 🍃🍥 به نام خدای بینا شروع کارها با نام مشکل گشایت: 🍃🍥 یاٰ اَبْصَرَ مِنْ کُلِّ بَصیر 🌹 🌹‍ نیایش صبحگاهی 🌺 🍃 🌺 🌼بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ🌼 🙏الهی صبحم را با توکل به تو آغاز می کنم 🙏الهی هر کاری را با توکل ...

۱۹ آبان 1397
6K
دوستان واقعی مانند صبح می مانند☀️ نمی شود تمام روز آنها را داشت 🍁 ولی می توانی مطمئن باشی 🍂 وقتی فردا صبح بیدار شدی ☺️ سال بعد و تا ابد با تو هستند😉 #صبحتون_پراز_شادی ...

دوستان واقعی مانند صبح می مانند☀️ نمی شود تمام روز آنها را داشت 🍁 ولی می توانی مطمئن باشی 🍂 وقتی فردا صبح بیدار شدی ☺️ سال بعد و تا ابد با تو هستند😉 #صبحتون_پراز_شادی 😄 🌹 #هر_روز_یک_پند دیگران را ببخش و خود را رهـا ڪن ، اگر ڪیـنه ای ...

۱۳ آبان 1397
7K
زندگی سازِ دل است💛🎶 تو نوازندهٔ این سازی 🎼 بس...تو اگر شاد زنی🎶 شاد شوی گرچه باشی چو قناری به قفس...🕊 شاد بزن شاد شوی😉 #صبحتون_بخیر☀️

زندگی سازِ دل است💛🎶 تو نوازندهٔ این سازی 🎼 بس...تو اگر شاد زنی🎶 شاد شوی گرچه باشی چو قناری به قفس...🕊 شاد بزن شاد شوی😉 #صبحتون_بخیر☀️

۱۲ آبان 1397
8K