نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

صاحب_عزیزی (۲ تصویر)

تو زیباصورتی فامیل نزدیک خداوندی گمانم زاده‌ی رعدی و از پشت دماوندی به شورانگیزی ابری ولی دراوج آتشباد شر و شوری و امّا بر اصولی نیک، پابندی خبرداری که شهری روی لبخند تو شاعر شد! ...

تو زیباصورتی فامیل نزدیک خداوندی گمانم زاده‌ی رعدی و از پشت دماوندی به شورانگیزی ابری ولی دراوج آتشباد شر و شوری و امّا بر اصولی نیک، پابندی خبرداری که شهری روی لبخند تو شاعر شد! چرا اینگونه کافرگونه بی‌رحمانه می‌خندی؟ میان چشم هایت ارتش نازی کمین کرده نگاهم را به ...

۱۸ بهمن 1397
21K
خبر داری که شهری رویِ لبخند تو شاعر شد؟ چرا این‌گونه، کافر گونه، بی‌رحمانه می‌خندی؟ #صاحب_عزیزی

خبر داری که شهری رویِ لبخند تو شاعر شد؟ چرا این‌گونه، کافر گونه، بی‌رحمانه می‌خندی؟ #صاحب_عزیزی

۸ مهر 1397
5K