نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

صائب_تبریزی (۳۶۷ تصویر)

دل رُبایانه دگر بر سر ناز آمده ای.... از دل ما، چه به جا مانده که باز آمده ای ؟! #صائب_تبریزی

دل رُبایانه دگر بر سر ناز آمده ای.... از دل ما، چه به جا مانده که باز آمده ای ؟! #صائب_تبریزی

۱ ساعت پیش
5K
قاصدان را یک قلم نومید کردن خوب نیست... نامه ی ما پاره کردن داشت، گر خواندن نداشت #صائب_تبریزی

قاصدان را یک قلم نومید کردن خوب نیست... نامه ی ما پاره کردن داشت، گر خواندن نداشت #صائب_تبریزی

۲ ساعت پیش
1K
به خونم زد رقم تا با قلم شد آشنا دستش پری رویی که میبردم به مکتب من کتابش را.. #صائب_تبریزی

به خونم زد رقم تا با قلم شد آشنا دستش پری رویی که میبردم به مکتب من کتابش را.. #صائب_تبریزی

۲ ساعت پیش
4K
قسمت این بود که از دفتر #پرواز بلند به من خسته به جز چشم پریدن نرسد ... #صائب_تبریزی
عکس بلند

قسمت این بود که از دفتر #پرواز بلند به من خسته به جز چشم پریدن نرسد ... #صائب_تبریزی

۱۴ ساعت پیش
3K
کرده ام عهد که کاری نَگزینم جز #عشق ... #صائب_تبریزی
عکس بلند

کرده ام عهد که کاری نَگزینم جز #عشق ... #صائب_تبریزی

۱۴ ساعت پیش
4K
افسوس این دنیا برای دوست داشتن خیلی کوچک است خیلی کوچک... :)) #فروغ_فرخزاد
عکس بلند

افسوس این دنیا برای دوست داشتن خیلی کوچک است خیلی کوچک... :)) #فروغ_فرخزاد

۱۴ ساعت پیش
4K
همه شب با دل دیوانه خود در حرفم... چه کنم جز دل خود نامه بری نیست مرا...! #صائب_تبریزی
عکس بلند

همه شب با دل دیوانه خود در حرفم... چه کنم جز دل خود نامه بری نیست مرا...! #صائب_تبریزی

۱۴ ساعت پیش
3K
مَست شد خوٖاست که ساغر شکند عهد شِکست فرق پیمانه و پیمان زِ کجا داند مَست؟ #صائب_تبریزی
عکس بلند

مَست شد خوٖاست که ساغر شکند عهد شِکست فرق پیمانه و پیمان زِ کجا داند مَست؟ #صائب_تبریزی

۱۴ ساعت پیش
3K
کیم که آب نگردم ز تاب رخسارت...؟ #صائب_تبریزی
عکس بلند

کیم که آب نگردم ز تاب رخسارت...؟ #صائب_تبریزی

۱۴ ساعت پیش
3K
هر خطِّ سرِ مویِ تورا پیچش خاصی‌ست ... یک حرف در این صفحه مُکرّر نتوان یافت ...! #صائب_تبریزی
عکس بلند

هر خطِّ سرِ مویِ تورا پیچش خاصی‌ست ... یک حرف در این صفحه مُکرّر نتوان یافت ...! #صائب_تبریزی

۱۴ ساعت پیش
3K
دارد همه چیز آنکه تو را داشته باشد... #صائب_تبریزی
عکس بلند

دارد همه چیز آنکه تو را داشته باشد... #صائب_تبریزی

۱۴ ساعت پیش
3K
نه تخت جم، نه ملک سلیمانم آرزوست راهی به خلوت #دل جانانم آرزوست... #صائب_تبریزی
عکس بلند

نه تخت جم، نه ملک سلیمانم آرزوست راهی به خلوت #دل جانانم آرزوست... #صائب_تبریزی

۱۴ ساعت پیش
4K
اظهار #عشق را به زبان احتیاج نیست، چندان که شد نگه به نگه آشنا بس است ... #صائب_تبریزی
عکس بلند

اظهار #عشق را به زبان احتیاج نیست، چندان که شد نگه به نگه آشنا بس است ... #صائب_تبریزی

۱۴ ساعت پیش
4K
عکس بلند

"دل" را، نگاهِ گرمِ تو دیوانه می‌کند...! #صائب_تبریزی

۱۴ ساعت پیش
2K
#صائب_تبریزی

#صائب_تبریزی

۱ روز پیش
4K
یاد آن جلوهٔ مستانه کی از دل برود؟ این نه موجی است که از خاطر ساحل برود #صائب_تبریزی ⚘

یاد آن جلوهٔ مستانه کی از دل برود؟ این نه موجی است که از خاطر ساحل برود #صائب_تبریزی ⚘

۲ روز پیش
2K
دیدند که در روی زمین نیست پناهی در کنج دل خویش خزیدند عزیزان #صائب_تبریزی

دیدند که در روی زمین نیست پناهی در کنج دل خویش خزیدند عزیزان #صائب_تبریزی

۲ روز پیش
5K
هر نگاهی محرم رنگ لطیف عشق نیست... پرده ای از اشک بر رخسار میباید کشید...! #صائب_تبریزی

هر نگاهی محرم رنگ لطیف عشق نیست... پرده ای از اشک بر رخسار میباید کشید...! #صائب_تبریزی

۲ روز پیش
4K
دل سودا زده را راحت و آزار یکی است خانه پردود چو شد، روز و شب تار، یکی است ! #صائب_تبریزی

دل سودا زده را راحت و آزار یکی است خانه پردود چو شد، روز و شب تار، یکی است ! #صائب_تبریزی

۴ روز پیش
6K
دل سودا زده را راحت و آزار یکی است خانه پردود چو شد، روز و شب تار، یکی است ! #صائب_تبریزی

دل سودا زده را راحت و آزار یکی است خانه پردود چو شد، روز و شب تار، یکی است ! #صائب_تبریزی

۴ روز پیش
10K