نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

صائب_تبریزی (۴۸۶ تصویر)

سنگین نمی‌شد اینهمه خواب ستمگران گر می‌شد از شکستن دلها صدا بلنـد #صائب_تبریزی

سنگین نمی‌شد اینهمه خواب ستمگران گر می‌شد از شکستن دلها صدا بلنـد #صائب_تبریزی

۱ روز پیش
7K
تو کز مکیدنِ #لب نََقل باده می‌سازی چه لازم است دل خلق را کباب کنی.. #صائب_تبریزی #ازلب‌جانان‌من‌زنده‌شود جان‌من...😍♥️🍃🌸

تو کز مکیدنِ #لب نََقل باده می‌سازی چه لازم است دل خلق را کباب کنی.. #صائب_تبریزی #ازلب‌جانان‌من‌زنده‌شود جان‌من...😍♥️🍃🌸

۱ روز پیش
4K
انگشت به لب مانده ام از قاعده ی

انگشت به لب مانده ام از قاعده ی "عشق" ما "یار" ندیده تب معشوق کشیدیم...! #صائب_تبریزی 🌹🌿🌷🌿🌻🌿🌹🌿🌻🌿

۴ روز پیش
4K
به هیچ حیله در آغوش در نمی‌آیی مگر تو را زنسیم بهار ساخته‌اند #صائب_تبریزی

به هیچ حیله در آغوش در نمی‌آیی مگر تو را زنسیم بهار ساخته‌اند #صائب_تبریزی

۵ روز پیش
3K
دلبرا یک بوسه دادی اینقدر نازت زِ چیست؟ گر پشیمان گشته ای بگذار در جایش نَهم... #صائب_تبریزی (چه زرنگی بوده صائب تبریزی) 😉

دلبرا یک بوسه دادی اینقدر نازت زِ چیست؟ گر پشیمان گشته ای بگذار در جایش نَهم... #صائب_تبریزی (چه زرنگی بوده صائب تبریزی) 😉

۱ هفته پیش
3K
بوی زلف او حواسم را پریشان کرد و رفت ...! #صائب_تبریزی

بوی زلف او حواسم را پریشان کرد و رفت ...! #صائب_تبریزی

۱ هفته پیش
4K
غافل کند از کوتهی عمر شکایت شب در نظر مردم بیدار، بلندست... #صائب_تبریزی

غافل کند از کوتهی عمر شکایت شب در نظر مردم بیدار، بلندست... #صائب_تبریزی

۱ هفته پیش
10K
بیچاره عاشقی که شود مبتلای چشم… #صائب_تبریزی

بیچاره عاشقی که شود مبتلای چشم… #صائب_تبریزی

۱ هفته پیش
4K
‌ بوی زلف او حواسم را پریشان کرد و رفت ...! #صائب_تبریزی

‌ بوی زلف او حواسم را پریشان کرد و رفت ...! #صائب_تبریزی

۱ هفته پیش
4K
عشق در هر گُذری، رنگِ دگر می ریزد… #صائب_تبریزی

عشق در هر گُذری، رنگِ دگر می ریزد… #صائب_تبریزی

۱ هفته پیش
3K
بوی زلف او حواسم را پریشان کرد و رفت ...! #صائب_تبریزی❤ طُ مرا جـآنی و جـهآنی طولانی تریـن شب سآلـم😍 بودنت آرامشه💞 بمونے برام💙 @..HARLI..

بوی زلف او حواسم را پریشان کرد و رفت ...! #صائب_تبریزی❤ طُ مرا جـآنی و جـهآنی طولانی تریـن شب سآلـم😍 بودنت آرامشه💞 بمونے برام💙 @..HARLI..

۱ هفته پیش
26K
‌ مست خیال را به وصال احتیاج نیست بوی گلم ز صحبت گل بی نیاز کرد #صائب_تبریزی

‌ مست خیال را به وصال احتیاج نیست بوی گلم ز صحبت گل بی نیاز کرد #صائب_تبریزی

۲ هفته پیش
6K
صدای عشق، تنها در دل هوشیار میپیچد بیا میخانه، آنجا هم صدای یار میپیچد مخور صائب فریب زهد از عمامه ی زاهد که در گنبد زبی مغزی صدا بسیار میپیچد #صائب_تبریزی #روز_بزرگ_داشت_صائب_تبریزی ۹۷/۴/۱۰

صدای عشق، تنها در دل هوشیار میپیچد بیا میخانه، آنجا هم صدای یار میپیچد مخور صائب فریب زهد از عمامه ی زاهد که در گنبد زبی مغزی صدا بسیار میپیچد #صائب_تبریزی #روز_بزرگ_داشت_صائب_تبریزی ۹۷/۴/۱۰

۲ هفته پیش
11K
‌ بی خبر شو ز دو عالم، خبر یار طلب دست بردار ز خود، دامن دلدار طلب می توان دولت بیدار به بی خوابی یافت تو همین در دل شب دیده بیدار طلب #صائب_تبریزی

‌ بی خبر شو ز دو عالم، خبر یار طلب دست بردار ز خود، دامن دلدار طلب می توان دولت بیدار به بی خوابی یافت تو همین در دل شب دیده بیدار طلب #صائب_تبریزی

۲ هفته پیش
5K
ما از تو جداییم به صورت ، نه به معنی چون فاصله ی بیت بود فاصله ی ما #صائب_تبریزی

ما از تو جداییم به صورت ، نه به معنی چون فاصله ی بیت بود فاصله ی ما #صائب_تبریزی

۲ هفته پیش
4K
🍃 اینجا که منم قیمت دل هر دو جهان است آنجا که تویی در چه حساب است دل ما!؟؟ #صائب_تبریزی

🍃 اینجا که منم قیمت دل هر دو جهان است آنجا که تویی در چه حساب است دل ما!؟؟ #صائب_تبریزی

۲ هفته پیش
6K
دلربایانه دگر بر سر ناز آمده‌ای از دل من چه به جا مانده که باز آمده‌ای در بغل شیشه و در دست قدح، در بر چنگ چشم بد دور که بسیار بساز آمده‌ای #صائب_تبریزی

دلربایانه دگر بر سر ناز آمده‌ای از دل من چه به جا مانده که باز آمده‌ای در بغل شیشه و در دست قدح، در بر چنگ چشم بد دور که بسیار بساز آمده‌ای #صائب_تبریزی

۲ هفته پیش
25K
ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﻤﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺩﯼ ﺩﺳﺖ ﺁﺧﺮ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ #صائب_تبریزی

ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﻤﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺩﯼ ﺩﺳﺖ ﺁﺧﺮ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ #صائب_تبریزی

۲ هفته پیش
6K
http://eitaa.com/joinchat/3626631179C14fa965eef میان خوف و رجا حالتی است عارف را که خنده در دهن و گریه در گلو دارد #صائب_تبریزی http://eitaa.com/joinchat/3626631179C14fa965eef

http://eitaa.com/joinchat/3... میان خوف و رجا حالتی است عارف را که خنده در دهن و گریه در گلو دارد #صائب_تبریزی http://eitaa.com/joinchat/3...

۲ هفته پیش
6K
محـــــــــــــوِ روی .... تُـــــــــو نــــــگردد .... دلِ حــــــــــــیران .... چـــــه کنــــــد .....؟؟؟ #صائب_تبریزی

محـــــــــــــوِ روی .... تُـــــــــو نــــــگردد .... دلِ حــــــــــــیران .... چـــــه کنــــــد .....؟؟؟ #صائب_تبریزی

۲ هفته پیش
4K