نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

صائب_تبریزی (۴۲۱ تصویر)

از دست رستخیز حوادث کجا رویم ما را میان بادیه باران گرفته است! #صائب_تبریزی

از دست رستخیز حوادث کجا رویم ما را میان بادیه باران گرفته است! #صائب_تبریزی

۱ ساعت پیش
2K
نه از گل می گشاید دل، نه از گلزار عاشق را که باغ دلگشایی نیست غیر از یار عاشق را به بوی گل ز خواب بی خودی بیدار شد بلبل زهی خجلت که معشوقش کند ...

نه از گل می گشاید دل، نه از گلزار عاشق را که باغ دلگشایی نیست غیر از یار عاشق را به بوی گل ز خواب بی خودی بیدار شد بلبل زهی خجلت که معشوقش کند بیدار عاشق را #صائب_تبریزی

۸ ساعت پیش
3K
آن که تسبیح ز دستش نفتادی هرگز دیدمش دوش سر شیشه به لب وا می کرد یاد آن عهد که خون در قدحم گر می ریخت به نگه کردن دزدیده گوارا می کرد #صائب_تبریزی

آن که تسبیح ز دستش نفتادی هرگز دیدمش دوش سر شیشه به لب وا می کرد یاد آن عهد که خون در قدحم گر می ریخت به نگه کردن دزدیده گوارا می کرد #صائب_تبریزی

۸ ساعت پیش
3K
همه شب با دل

همه شب با دل "دیوانه "خود در حرفم چه کنم، جز دل خود نامه بری نیست مرا ...! #صائب_تبریزی

۸ ساعت پیش
4K
رسم تقدیر چنین است و چنان خواهد بود می رود عمر ولی خنده به لب باید زیست #صائب_تبریزی

رسم تقدیر چنین است و چنان خواهد بود می رود عمر ولی خنده به لب باید زیست #صائب_تبریزی

۱ روز پیش
9K
‏دزدی بوسه، عجب دزدی خوش عاقبتی‌ست که اگر باز ستانند؛ دو چندان گردد ! #صائب_تبریزی @CaptionKhaas

‏دزدی بوسه، عجب دزدی خوش عاقبتی‌ست که اگر باز ستانند؛ دو چندان گردد ! #صائب_تبریزی @CaptionKhaas

۳ روز پیش
5K
🍒رسم تقدیر چنین است و چنان خواهد بود🍒 🍒می رود عمر ولی خنده به لب باید زیست 🍒 #صائب_تبریزی

🍒رسم تقدیر چنین است و چنان خواهد بود🍒 🍒می رود عمر ولی خنده به لب باید زیست 🍒 #صائب_تبریزی

۳ روز پیش
4K
دل بی‌عشق می‌گردد خراب آهسته آهسته... #صائب_تبریزی

دل بی‌عشق می‌گردد خراب آهسته آهسته... #صائب_تبریزی

۳ روز پیش
10K
صنوبر با تهیدستی به دست آورد صد دل را تو بی‌پروا برون از عهدهٔ یک دل نمی‌آیی!! #صائب_تبریزی

صنوبر با تهیدستی به دست آورد صد دل را تو بی‌پروا برون از عهدهٔ یک دل نمی‌آیی!! #صائب_تبریزی

۱ هفته پیش
4K
دل چو خون گردید، بی‌ حاصل بود تدبیرها کاش پیش از خون شدن، دل از تو بر می ‌داشتم #صائب_تبریزی

دل چو خون گردید، بی‌ حاصل بود تدبیرها کاش پیش از خون شدن، دل از تو بر می ‌داشتم #صائب_تبریزی

۱ هفته پیش
4K
نمکدان دو عالم را به دست خود نمک کردم به چشم خویشتن دیدم که دستِ بی نمک دارم... #صائب_تبریزی 😕😕

نمکدان دو عالم را به دست خود نمک کردم به چشم خویشتن دیدم که دستِ بی نمک دارم... #صائب_تبریزی 😕😕

۱ هفته پیش
7K
‏خنده بر لب می‌زنم تا کس نداند راز من ورنه این دنیا که ما دیدیم، خندیدن نداشت #صائب_تبریزی ‌

‏خنده بر لب می‌زنم تا کس نداند راز من ورنه این دنیا که ما دیدیم، خندیدن نداشت #صائب_تبریزی ‌

۱ هفته پیش
3K
‏خنده بر لب می‌زنم تا کس نداند راز من ورنه این دنیا که ما دیدیم، خندیدن نداشت #صائب_تبریزی ‌

‏خنده بر لب می‌زنم تا کس نداند راز من ورنه این دنیا که ما دیدیم، خندیدن نداشت #صائب_تبریزی ‌

۱ هفته پیش
4K
همه شب با دل

همه شب با دل "دیوانه "خود در حرفم چه کنم، جز دل خود نامه بری نیست مرا ...! #صائب_تبریزی #شب_بخیر❤️😴♥️

۱ هفته پیش
5K
‏خنده بر لب می‌زنم تا کس نداند راز من ورنه این دنیا که ما دیدیم، خندیدن نداشت #صائب_تبریزی # 👇 ‌ ‌ 😑😑☚‌ ‌

‏خنده بر لب می‌زنم تا کس نداند راز من ورنه این دنیا که ما دیدیم، خندیدن نداشت #صائب_تبریزی # 👇 ‌ ‌ 😑😑☚‌ ‌

۱ هفته پیش
2K
‏دزدی بوسه، عجب دزدی خوش عاقبتی‌ست که اگر باز ستانند؛ دو چندان گردد ! #صائب_تبریزی

‏دزدی بوسه، عجب دزدی خوش عاقبتی‌ست که اگر باز ستانند؛ دو چندان گردد ! #صائب_تبریزی

۲ هفته پیش
6K
‏دزدی #بوسه، عجب دزدی خوش عاقبتی‌ست که اگر باز ستانند؛ دو چندان گردد ! #صائب_تبریزی

‏دزدی #بوسه، عجب دزدی خوش عاقبتی‌ست که اگر باز ستانند؛ دو چندان گردد ! #صائب_تبریزی

۲ هفته پیش
7K
گر رسد بادِ مخالف، گر وَزد بادِ مُراد... بادبانِ کشتی ما، «دل به دریا کردن» است...! #صائب_تبریزی

گر رسد بادِ مخالف، گر وَزد بادِ مُراد... بادبانِ کشتی ما، «دل به دریا کردن» است...! #صائب_تبریزی

۲ هفته پیش
285K
شرمنده نیستی؟! که بدین دستگاهِ حُسن، دل می بری زِ مردُم و انکار می کنی؟! #صائب_تبریزی

شرمنده نیستی؟! که بدین دستگاهِ حُسن، دل می بری زِ مردُم و انکار می کنی؟! #صائب_تبریزی

۳ هفته پیش
9K
‏دزدی #بوسه، عجب دزدی خوش عاقبتی‌ست که اگر باز ستانند؛ دو چندان گردد ! #صائب_تبریزی

‏دزدی #بوسه، عجب دزدی خوش عاقبتی‌ست که اگر باز ستانند؛ دو چندان گردد ! #صائب_تبریزی

۳ هفته پیش
6K