نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شیه (۲ تصویر)

👶🏻#ممنی ممنی😮 👧🏻#جونم😐 👶🏻این #شیه؟🤔 👧🏻مامان جان #کنترله دیگه😩 👶🏻خو کنتلل تو #یخچال چیتال موتنه؟☹️ 👧🏻تو #یخچال بود؟😳😂 👶🏻#آله😐 👧🏻خوب شد #پیداش کردی دنبالش میگشتم😂 👶🏻وااااااا☹️من میلم پیش #بوبویی☹️ 👧🏻برو #خوشگلم😂😘 👶🏻#بوبوووویی😏 👨🏻#جوندلم🙄 👶🏻خعلی #ولوجکی😏 ...

👶🏻#ممنی ممنی😮 👧🏻#جونم😐 👶🏻این #شیه؟🤔 👧🏻مامان جان #کنترله دیگه😩 👶🏻خو کنتلل تو #یخچال چیتال موتنه؟☹️ 👧🏻تو #یخچال بود؟😳😂 👶🏻#آله😐 👧🏻خوب شد #پیداش کردی دنبالش میگشتم😂 👶🏻وااااااا☹️من میلم پیش #بوبویی☹️ 👧🏻برو #خوشگلم😂😘 👶🏻#بوبوووویی😏 👨🏻#جوندلم🙄 👶🏻خعلی #ولوجکی😏 👨🏻چرا #شیطون_بلا؟😂 👶🏻کنتللو دذاشتی تو #یخچال😏 👨🏻وااای تو از #کجا فهمیدی؟😂 👶🏻لفته بودم سل #یخچال ...

۲۷ مرداد 1396
18K
خوردی امروز نیزه فردا نَعل نیزه هم چاره دارد اما نعل... هر کسی از تن ِ تو میگذرد شمر با پا و اسبها با نعل دهنت را خودت بگو چه شده؟ تهِ شمشیر خورده ای ...

خوردی امروز نیزه فردا نَعل نیزه هم چاره دارد اما نعل... هر کسی از تن ِ تو میگذرد شمر با پا و اسبها با نعل دهنت را خودت بگو چه شده؟ تهِ شمشیر خورده ای یا نعل؟ یاصاحب الزمان آجرک الله #شیه#محرم#کربلا_عاشورا

۲۱ مهر 1395
2K