نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شیطــان (۲ تصویر)

#تلنگر رژیم ڪه فقط رژیم #غذایے نیستـــ رژیم دورے از #شیطــان رژیم دورے از رفیق #گناهڪار بگـیر از #گنــاه پرهیــز ڪـن😔 بزار #روحتــ خوش فــرم بشه!

#تلنگر رژیم ڪه فقط رژیم #غذایے نیستـــ رژیم دورے از #شیطــان رژیم دورے از رفیق #گناهڪار بگـیر از #گنــاه پرهیــز ڪـن😔 بزار #روحتــ خوش فــرم بشه!

۱۷ خرداد 1396
4K
#شیطــان کـه رانـده گشـت بجـز یک خطــا نکــرد خـــود را بـــرای #سجـــده بــه آدم رضــا نکـــرد ★☆★☆★☆★☆★☆★ شیطـــان هــزار مرتبــــه بهتـــر ز #بـی.نمـــــــاز او سجـــده را بــر آدم و ایـــن بـر #خـــــــدا نکــرد!!!

#شیطــان کـه رانـده گشـت بجـز یک خطــا نکــرد خـــود را بـــرای #سجـــده بــه آدم رضــا نکـــرد ★☆★☆★☆★☆★☆★ شیطـــان هــزار مرتبــــه بهتـــر ز #بـی.نمـــــــاز او سجـــده را بــر آدم و ایـــن بـر #خـــــــدا نکــرد!!!

۹ آذر 1393
3K