نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شکستم (۱۴ تصویر)

بارها #شکستم و شکستم #دادند اما #دوباره ایستادم ! در تاریکیِ شب ، خودم را محکم در آغوش گرفتم و گریه کردم و فرو ریختم اما دوباره #بلند شدم ! بارها خاطراتم را مرور کردم ...

بارها #شکستم و شکستم #دادند اما #دوباره ایستادم ! در تاریکیِ شب ، خودم را محکم در آغوش گرفتم و گریه کردم و فرو ریختم اما دوباره #بلند شدم ! بارها خاطراتم را مرور کردم و هربار ، سنگینی یک بُغض مرا به کام خود می کشاند اما از آنها ...

۱۳ تیر 1398
15K
آهای دنیا که سهم من شده راه‌های بن‌بستت... آهای ای سرنوشتی که شدم بازیچه‌ی دستت.. عروسک نیستم آروم بازی کن که جون دارم... #شکستم... یادگار از تو دلی پُر زخم و خون دارم

آهای دنیا که سهم من شده راه‌های بن‌بستت... آهای ای سرنوشتی که شدم بازیچه‌ی دستت.. عروسک نیستم آروم بازی کن که جون دارم... #شکستم... یادگار از تو دلی پُر زخم و خون دارم

۲۱ آبان 1397
7K
آهای دنیا که سهم من شده راه‌های بن‌بستت... آهای ای سرنوشتی که شدم بازیچه‌ی دستت.. عروسک نیستم آروم بازی کن که جون دارم... #شکستم... یادگار از تو دلی پُر زخم و خون دارم

آهای دنیا که سهم من شده راه‌های بن‌بستت... آهای ای سرنوشتی که شدم بازیچه‌ی دستت.. عروسک نیستم آروم بازی کن که جون دارم... #شکستم... یادگار از تو دلی پُر زخم و خون دارم

۲۱ آبان 1397
3K
#شکستم بارها و همچنان خاموش می مانم! صدا از سنگ می آید! نمی آید صدا از من! #بعضی_شبهارابایدنابودکرد...🍃☁

#شکستم بارها و همچنان خاموش می مانم! صدا از سنگ می آید! نمی آید صدا از من! #بعضی_شبهارابایدنابودکرد...🍃☁

۲۲ خرداد 1397
14K
#باتمام#وجود #شکستم #اما#غرورم#را#حفظ#کردم

#باتمام#وجود #شکستم #اما#غرورم#را#حفظ#کردم

۱۵ فروردین 1397
6K
غریبانه #شکستم... من اینجا تک و تنها... دل خسته ترینم... در این گوشه دنیا... ای بی خبر از عشق... که نداری خبر از من... روزی تو آیی... که نمانده اثر از من...

غریبانه #شکستم... من اینجا تک و تنها... دل خسته ترینم... در این گوشه دنیا... ای بی خبر از عشق... که نداری خبر از من... روزی تو آیی... که نمانده اثر از من...

۱۰ اسفند 1396
7K
#شکستم#سیگاری شدم#دختر شدم ::((

#شکستم#سیگاری شدم#دختر شدم ::((

۱۲ آذر 1396
8K
غریبانه #شکستم... من اینجا تک و تنها... دل خسته ترینم... در این گوشه دنیا... ای بی خبر از عشق... که نداری خبر از من... روزی تو آیی... که نمانده اثر از من.

غریبانه #شکستم... من اینجا تک و تنها... دل خسته ترینم... در این گوشه دنیا... ای بی خبر از عشق... که نداری خبر از من... روزی تو آیی... که نمانده اثر از من.

۱۶ مرداد 1396
3K
#شکستم 😔😔

#شکستم 😔😔

۲۷ بهمن 1395
6K
#شکستم......

#شکستم......

۲۸ مهر 1395
7K
#در#خود #شکستم و #صدای #قهقهه ات #دنیارا #لرزاند... #این #قانون #طبیعت #است #موج #وقتی #سرش #به #سنگ #میخورد و #در #خود #میشکند... #ساحل #کف #میزند ....

#در#خود #شکستم و #صدای #قهقهه ات #دنیارا #لرزاند... #این #قانون #طبیعت #است #موج #وقتی #سرش #به #سنگ #میخورد و #در #خود #میشکند... #ساحل #کف #میزند ....

۱۸ فروردین 1395
6K
#شکستم

#شکستم

۸ فروردین 1395
2K
#شکستم

#شکستم

۲۵ دی 1394
3K
حس میکنم تنهایی رو ...حرص میخورم نیستی وضعیتم خوب نیستو.. من هی میخورم ویسکی .. پنجاه پنجاه رو بردو باخت نشستم .. وضعیت آن نورماله بعضی وقتا ریسکی .. #آن نورمال #تنهام # (: #باختم ...

حس میکنم تنهایی رو ...حرص میخورم نیستی وضعیتم خوب نیستو.. من هی میخورم ویسکی .. پنجاه پنجاه رو بردو باخت نشستم .. وضعیت آن نورماله بعضی وقتا ریسکی .. #آن نورمال #تنهام # (: #باختم #شکستم #دایان

۲۸ آبان 1394
8K