نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهیــــد‌حسین‌معز‌غلامی (۱ تصویر)

بِه‌قولِ‌اون‌بَندِه‌خُدا ↓ هَرڪاری‌ڪُنۍ←یڪۍ‌ناراضیه پَس‌بَرای‌ڪَسی‌ڪار‌نَڪن فَقط‌خُدا..... #شهیــــد‌حسین‌معز‌غلامی♥ ️ #حدیث_عشق 👑

بِه‌قولِ‌اون‌بَندِه‌خُدا ↓ هَرڪاری‌ڪُنۍ←یڪۍ‌ناراضیه پَس‌بَرای‌ڪَسی‌ڪار‌نَڪن فَقط‌خُدا..... #شهیــــد‌حسین‌معز‌غلامی♥ ️ #حدیث_عشق 👑

۲۵ شهریور 1398
91