نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهید_مصطفی_کریمی (۲ تصویر)

🌹برای مهندسین بن بستی وجود ندارد. آنان یا راهی خواهند یافت، یا راهی خواهند ساخت… 🌹روزت مبارک نخبه ی #فاطمیون #شهید_مصطفی_کریمی روز مهندس گرامیباد #خاکیان_خدایی

🌹برای مهندسین بن بستی وجود ندارد. آنان یا راهی خواهند یافت، یا راهی خواهند ساخت… 🌹روزت مبارک نخبه ی #فاطمیون #شهید_مصطفی_کریمی روز مهندس گرامیباد #خاکیان_خدایی

۵ اسفند 1397
7K
#فرازے_از_وصیت_نامہ بہ دوستان بگویید ڪه از حریم شهدای مدافع خبر بگیرید و سر بزنید ڪه بحق حضرت زینب و حضرت رقیہ خودم شفاعت میڪنم. #شهید_مصطفی_کریمی #خاکیان_خدایی

#فرازے_از_وصیت_نامہ بہ دوستان بگویید ڪه از حریم شهدای مدافع خبر بگیرید و سر بزنید ڪه بحق حضرت زینب و حضرت رقیہ خودم شفاعت میڪنم. #شهید_مصطفی_کریمی #خاکیان_خدایی

۱۰ آبان 1397
7K