نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهید_محمودکاوه (۱ تصویر)

وسط حرف‌هاۍ طرف بلند شد از اتاق زد بیرون طرف ماتش برد.. ما هم.. یکی دو ساعت بعد دیدمش گفتم: چرا یدفعه اینقدر ناراحت شدۍ و از اتاق رفتی بیرون؟! گفت: نمیتونم تحمل کنم ڪه ...

وسط حرف‌هاۍ طرف بلند شد از اتاق زد بیرون طرف ماتش برد.. ما هم.. یکی دو ساعت بعد دیدمش گفتم: چرا یدفعه اینقدر ناراحت شدۍ و از اتاق رفتی بیرون؟! گفت: نمیتونم تحمل کنم ڪه کسی ازم تعریف کنه.. آخه من چی‌ام که بخوان تعریفم رو بکنن.. #شهید_محمودکاوه.. #شهدا‌را‌یاد‌کنیم‌باذکرصلوات •🕊 ...

۲ بهمن 1398
6K