نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهید_محمد_منتظرالقائم (۱ تصویر)

خواستم عاشقانه بنویسم نتوانستم ... خواستم از دردها بگویم ... نشد ... خواستم دلتنگی را روایت کنم ... توانش نیست ... خواستم لیاقت را شرح دهم ... شرحی نداشت! خواستم جاماندن را توضیح دهم ...

خواستم عاشقانه بنویسم نتوانستم ... خواستم از دردها بگویم ... نشد ... خواستم دلتنگی را روایت کنم ... توانش نیست ... خواستم لیاقت را شرح دهم ... شرحی نداشت! خواستم جاماندن را توضیح دهم ... واژه ی نیافتم... خواستم و خواستم و اما ، شهدا ، دوستتان دارم و این ...

۲۲ اردیبهشت 1397
8K