نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهید_عزیز (۲ تصویر)

دیر که نشده هنوز؟ شده؟ راه برگشت دارم؟! چقدر دلم برایتان تنگ شده... چقدر فاصله گرفته ام از هدف هایتان از تفکراتتان در این گرداب روزمرگی! باید بروم حتماً یکی دیگر از کتاب هایتان را ...

دیر که نشده هنوز؟ شده؟ راه برگشت دارم؟! چقدر دلم برایتان تنگ شده... چقدر فاصله گرفته ام از هدف هایتان از تفکراتتان در این گرداب روزمرگی! باید بروم حتماً یکی دیگر از کتاب هایتان را بخوانم. تا جلا پیدا کند روحم :) #شهید_آوینی #شهید_عزیز

۱۹ مرداد 1397
8K
بنویس #محمود_رضا_جان... هرچه دلت میخواهد برایمان بنویس #شهید_عزیز... بنویس از آن #آرمان هایی که بخاطرش #جان عزیزت را دادی... بنویس میخواهی چه کنیم در قبال آن همه #فداکاری و گذشت تو؟... هرچه میخواهی بنویس... رویمان ...

بنویس #محمود_رضا_جان... هرچه دلت میخواهد برایمان بنویس #شهید_عزیز... بنویس از آن #آرمان هایی که بخاطرش #جان عزیزت را دادی... بنویس میخواهی چه کنیم در قبال آن همه #فداکاری و گذشت تو؟... هرچه میخواهی بنویس... رویمان سیاه...#شرمنده_ایم ما #بی_معرفت تر از این حرف ها هستیم... پشت گوشمان می اندازیم... #یادمان_میرود... هرچیزی ...

۳ تیر 1396
28K