نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهید_عباس_بابایے (۱ تصویر)

#عاشقانه_های_شهدا😍 آدم دلـــــ❤️ـــــش مےخواهد ... آدم یڪ وقتهایے دلش #ملیحہ_حڪمت بودن میخواهد،که یک روز یک #شهید_عباس_بابایے پیدا شود و بگوید: یا تو یا #هیچڪس!! 😍 بعد بفهمے همہ دوران تحصیلش📚 در #امریڪا براے داشتنت نقشہ ...

#عاشقانه_های_شهدا😍 آدم دلـــــ❤️ـــــش مےخواهد ... آدم یڪ وقتهایے دلش #ملیحہ_حڪمت بودن میخواهد،که یک روز یک #شهید_عباس_بابایے پیدا شود و بگوید: یا تو یا #هیچڪس!! 😍 بعد بفهمے همہ دوران تحصیلش📚 در #امریڪا براے داشتنت نقشہ میڪشدہ و بعد روز خواستگارے زل بزند بہ چشمهایت😍 و با لبخند بگوید تو عشق ...

۹ آبان 1397
822