نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهید_شهبازی (۱ تصویر)

سردار رشید اسلام، #شهید_حاج_محمدابراهیم_همت در زمان بازگشت از سفر حج...🌹 پاییز سال ۱۳۶۰ و استقبال مردم پاوه... در این سفر #سردار_جاوید_الاثر_متوسلیان و #شهید_شهبازی نیز همراه ایشان بودند. #خاکیان_خدایی

سردار رشید اسلام، #شهید_حاج_محمدابراهیم_همت در زمان بازگشت از سفر حج...🌹 پاییز سال ۱۳۶۰ و استقبال مردم پاوه... در این سفر #سردار_جاوید_الاثر_متوسلیان و #شهید_شهبازی نیز همراه ایشان بودند. #خاکیان_خدایی

۳ دی 1397
10K