نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهید_سید_مرتضی_آوینی (۶۷ تصویر)

شهید آوینی: پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند ، اما حقیقت ان است که زمان ، ما را با خود برده است و شهدا مانده اند. . . #شهید_سید_مرتضی_آوینی ...

شهید آوینی: پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند ، اما حقیقت ان است که زمان ، ما را با خود برده است و شهدا مانده اند. . . #شهید_سید_مرتضی_آوینی #هفته_دفاع_مقدس #پندار_ما #حقیقت #زمان #شهید #شهدا #شهادت

۲ مهر 1398
1
#شهید_سید_مرتضی_آوینی 😔بعد از شنیدن خبر شهادت سید مرتضی خواستم خودم این خبر را به بچه‌ها بدهم، به همین علت ظهر در راه بازگشت از مدرسه به آنها گفتم:« پدر هست، همیشه هست، فقط ما توانائی ...

#شهید_سید_مرتضی_آوینی 😔بعد از شنیدن خبر شهادت سید مرتضی خواستم خودم این خبر را به بچه‌ها بدهم، به همین علت ظهر در راه بازگشت از مدرسه به آنها گفتم:« پدر هست، همیشه هست، فقط ما توانائی دیدنش را نداریم😔 و این می‌تواند زیاد مهم نباشد». 🌷انسان حقیقی در فناست که حیات ...

۲۸ شهریور 1398
4
#شهید_سید_مرتضی_آوینی ودر اخر خاطره همسر شهید و التماس #دعای_شهادت از همگی #شهید_آوینی #هنرمند_مومن_انقلابی ⬇️⬇️⬇️ ‌‎ ‏🌷 #روایت_فتح🌷 آمدیم شروع کنیم پشت دستگاه برای ادیت کردن فیلم های (روایت فتح) من نشسته بودم؛ سید رفت بیرون ...

#شهید_سید_مرتضی_آوینی ودر اخر خاطره همسر شهید و التماس #دعای_شهادت از همگی #شهید_آوینی #هنرمند_مومن_انقلابی ⬇️⬇️⬇️ ‌‎ ‏🌷 #روایت_فتح🌷 آمدیم شروع کنیم پشت دستگاه برای ادیت کردن فیلم های (روایت فتح) من نشسته بودم؛ سید رفت بیرون وضو گرفت آمد. آمدم کار کنم دوباره رفت بیرون وضوگرفت آمد ... به او گفتم ...

۲۸ شهریور 1398
1
#شهید_سید_مرتضی_آوینی ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1367 ﯾﮏ ﺗﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﻨﺮ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﮐﺮﺩ، ﻭﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﻢﺧﻮﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪﯼ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﮐﺮﺩ. #ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼﻧﻈﺎﻡﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ #ﻭﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ...

#شهید_سید_مرتضی_آوینی ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1367 ﯾﮏ ﺗﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﻨﺮ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﮐﺮﺩ، ﻭﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﻢﺧﻮﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪﯼ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﮐﺮﺩ. #ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﯼﻧﻈﺎﻡﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ #ﻭﻻﯾﺖﻓﻘﯿﻪ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﺍﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﺮﺏ، ﻏﺮﺏﺯﺩﮔﯽ ﻭ ﺭﻭﺷﻦﻓﮑﺮﯼ، ﺗﺠﺪﺩ ﻭ ﺗﺤﺠﺮ ...

۲۸ شهریور 1398
2
#شهید_سید_مرتضی_آوینی ﺍﻭﺍﺧﺮﺳﺎﻝ1370

#شهید_سید_مرتضی_آوینی ﺍﻭﺍﺧﺮﺳﺎﻝ1370"ﻣﻮﺳﺴﻪﯼﻓﺮﻫﻨﮕﯽ #ﺭﻭﺍﯾﺖﻓﺘﺢ "ﺑﻪ #ﻓﺮﻣﺎﻥﻣﻘﺎﻡﻣﻌﻈﻢﺭﻫﺒﺮﯼ ﺗﺎﺳﯿﺲﺷﺪﺗﺎﺑﻪ ﮐﺎﺭﻓﯿﻠﻢﺳﺎﺯﯼ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩﻭ ﺗﻬﯿﻪﯼ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﯼ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻓﺘﺢ ﺭﺍﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﭘﺬﯾﺮﺵ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﺭﻫﺎﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺪ. ﺷﻬﯿﺪ ﺁﻭﯾﻨﯽ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻓﺘﺢ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻃﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻢﺗﺮ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﺗﻬﯿﻪﯼ ﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ...

۲۸ شهریور 1398
1
#شهید_سید_مرتضی_آوینی #ﮔﺮﻭﻩﺟﻬﺎﺩ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺭﻓﺖ ﺩﻭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﻗﺼﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺍﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ، ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺮ ...

#شهید_سید_مرتضی_آوینی #ﮔﺮﻭﻩﺟﻬﺎﺩ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺭﻓﺖ ﺩﻭ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﻗﺼﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺍﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ، ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪﺍﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ،ﺍﺯﺣﻠﻘﻪﯼ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﮔﺮﯾﺨﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩﯼ ...

۲۸ شهریور 1398
5
#شهید_سید_مرتضی_آوینی 🌹از شهادت زیباتر مردانه ایستادن پای بیرق انقلاب است 🌹آری #شهادت_زیباست اما مثل مرد #پای_بیرق_انقلاب ایستادن از آن هم #زیباتر است...👌👌 ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ #ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ ﺍﺛﺮ ﺗﺮﺍﻭﺷﺎﺕ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﻭﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ...

#شهید_سید_مرتضی_آوینی 🌹از شهادت زیباتر مردانه ایستادن پای بیرق انقلاب است 🌹آری #شهادت_زیباست اما مثل مرد #پای_بیرق_انقلاب ایستادن از آن هم #زیباتر است...👌👌 ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ #ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ ﺍﺛﺮ ﺗﺮﺍﻭﺷﺎﺕ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﻭﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ #ﺩﺭﺧﺪﺍﻓﺎﻧﯽﮐﻨﺪ، ﺁﻥﮔﺎﻩ ﺍﯾﻦ #ﺧﺪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻭ ﺟﻠﻮﻩﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺣﻘﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ...

۲۸ شهریور 1398
4
#شهید_سید_مرتضی_آوینی سلام علیکم رفقا✋😊 شهید سید مرتضی آوینی هستم😌 امیدوارم حالتون خوب وشهدایی باشه ، و #شهادت_روزیتون 🌷🌹🌷 ﺩﺭﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﺳﺎﻝ 1326 ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺭﯼ ﻣﺘﻮﻟﺪﺷﺪم😊ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺯﻧﺠﺎﻥ،ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ...

#شهید_سید_مرتضی_آوینی سلام علیکم رفقا✋😊 شهید سید مرتضی آوینی هستم😌 امیدوارم حالتون خوب وشهدایی باشه ، و #شهادت_روزیتون 🌷🌹🌷 ﺩﺭﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﺳﺎﻝ 1326 ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺭﯼ ﻣﺘﻮﻟﺪﺷﺪم😊ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺯﻧﺠﺎﻥ،ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪم ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍنشجوﯼ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭﺍﺭﺩﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩﯼ ﻫﻨﺮﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼﺩﺍﻧﺸﮕﺎ ﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺪم ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ...

۲۸ شهریور 1398
1
✋✋نیت کنید که مهمان امشب ما حاجت میــده ان شاءالله😊 #یا_زهرا_سلام_الله_علیها 🌷 #میزبان_امشــب_ما 👇 #شهید_سید_مرتضی_آوینی هستند😊❤️ #وما همه مهمان این عزیز هستیم✋ 🔵 حاجت ها رو از شهدا طلب کنید ، مرام و معرفتشون زیاده ...

✋✋نیت کنید که مهمان امشب ما حاجت میــده ان شاءالله😊 #یا_زهرا_سلام_الله_علیها 🌷 #میزبان_امشــب_ما 👇 #شهید_سید_مرتضی_آوینی هستند😊❤️ #وما همه مهمان این عزیز هستیم✋ 🔵 حاجت ها رو از شهدا طلب کنید ، مرام و معرفتشون زیاده حتما دستگیرمون میشن😔 🌺هر کسی با هر شهیدی خو گرفت روز محشر آبرو از او ...

۲۸ شهریور 1398
1
#شهید_سید_مرتضی_آوینی ۰ بگذار اغیار هرگز در نیابند که این #قلب‌های ما از چه #اشتیاق و #شور و نشاطی مالامال است و روح ما در چه #ملکوتی شادمانه سر می‌کند و سر ما در هوای کدامین ...

#شهید_سید_مرتضی_آوینی ۰ بگذار اغیار هرگز در نیابند که این #قلب‌های ما از چه #اشتیاق و #شور و نشاطی مالامال است و روح ما در چه #ملکوتی شادمانه سر می‌کند و سر ما در هوای کدامین #یار خود را از پا نمی‌شناسد. بگذار #اغیار هرگز در نیابند. ۰ ۰ شادی ارواح ...

۱ تیر 1398
1
#شهید_سید_مرتضی_آوینی : ابر و باد و آب و آتش و خاک همه جنود حق هستند و چگونه ممکن است که جنود حق در برابر تحقق اراده‌ی او بایستند؟ مسئول تبلیغات گردان می‌گفت : «ما آمده‌ایم ...

#شهید_سید_مرتضی_آوینی : ابر و باد و آب و آتش و خاک همه جنود حق هستند و چگونه ممکن است که جنود حق در برابر تحقق اراده‌ی او بایستند؟ مسئول تبلیغات گردان می‌گفت : «ما آمده‌ایم تا راه انبیا و شهدا را استمرار بخشیم.» و این هدفی است باقی که هرگز ...

۵ بهمن 1397
1
سید شهیدان اهل قلم : #بسیجـی ‌ها دلباخـته حقنـد ... و ما دلباخته بسیجـی ‌ها هستیم ، ‌آن ها سربازان امام زمــان (عج) و پیوستـگان به او هستند ، و تـو اگر در جست وجـویِ ...

سید شهیدان اهل قلم : #بسیجـی ‌ها دلباخـته حقنـد ... و ما دلباخته بسیجـی ‌ها هستیم ، ‌آن ها سربازان امام زمــان (عج) و پیوستـگان به او هستند ، و تـو اگر در جست وجـویِ موعـود خویـش هسـتی او را در میان سربازانش بجوی ... #شهید_سید_مرتضی_آوینی #بسیج

۱۲ آذر 1397
1
✍ سید شهیدان اهل قلم : بسیجـی ‌ها دلباخـته حقنـد ... و ما دلباخته بسیجـی ‌ها هستیم ، ‌آن ها سربازان امام زمــان (عج) و پیوستـگان به او هستند ، و تـو اگر در جست ...

✍ سید شهیدان اهل قلم : بسیجـی ‌ها دلباخـته حقنـد ... و ما دلباخته بسیجـی ‌ها هستیم ، ‌آن ها سربازان امام زمــان (عج) و پیوستـگان به او هستند ، و تـو اگر در جست وجـویِ موعـود خویـش هسـتی او را در میان سربازانش بجوی ... #شهید_سید_مرتضی_آوینی #هفته_بسیج_مبارک

۵ آذر 1397
1
پندار ما این است که ما مانده ایم و #شهداء رفته اند، امّاحقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و #شهداء_مانده_اند . #شهید_سید_مرتضی_آوینی #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #کلام_شهید #شهیدان_زنده_اند #شهداء_را_فراموش_نکنیم #شهداء_را_یاد_کنید #شف2097 ...

پندار ما این است که ما مانده ایم و #شهداء رفته اند، امّاحقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و #شهداء_مانده_اند . #شهید_سید_مرتضی_آوینی #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دفاع_مقدس #کلام_شهید #شهیدان_زنده_اند #شهداء_را_فراموش_نکنیم #شهداء_را_یاد_کنید #شف2097 #Holy_Defense

۲۴ مهر 1397
1
#یادی_از_شهدا 🌷شهید مرتضی آوینی: دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند وگرنه در هنگام راحت و فراغت و صلح چه بسیارند اهل دین🌷 #شهید_سید_مرتضی_آوینی

#یادی_از_شهدا 🌷شهید مرتضی آوینی: دیندار آن است که در کشاکش بلا دیندار بماند وگرنه در هنگام راحت و فراغت و صلح چه بسیارند اهل دین🌷 #شهید_سید_مرتضی_آوینی

۹ اردیبهشت 1397
2
#ارزش_خوندن_رو_داره... -عباس! +جونم داش حسن... -اون #دختره رو میبینی تو #دانشگاه... +اره -امسال اومده بود #فکه پیشمون؛ . خیلی قسمم داد که حاجتشو بدم... کلی #گریه کرد ... حالش خوب بودا... ولی ببین الان ...

#ارزش_خوندن_رو_داره... -عباس! +جونم داش حسن... -اون #دختره رو میبینی تو #دانشگاه... +اره -امسال اومده بود #فکه پیشمون؛ . خیلی قسمم داد که حاجتشو بدم... کلی #گریه کرد ... حالش خوب بودا... ولی ببین الان ... ببین جون حسن... ببین چطوری میره تو خیابون... به خدا خیلی هواشو دارم من... ولی ...

۲۳ فروردین 1397
1
🚩 ۲۰ فروردین ... سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم #شهید_سید_مرتضی_آوینی

🚩 ۲۰ فروردین ... سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم #شهید_سید_مرتضی_آوینی

۲۰ فروردین 1397
1
محکمه #خونِ_شهدا، محکمه ی عدلی است که ما را در آن به محاکمه می کشند. #سید_شهیدان_اهل_قلم #شهید_سید_مرتضی_آوینی #روایت_فتح @shahidestaan

محکمه #خونِ_شهدا، محکمه ی عدلی است که ما را در آن به محاکمه می کشند. #سید_شهیدان_اهل_قلم #شهید_سید_مرتضی_آوینی #روایت_فتح @shahidestaan

۲۰ فروردین 1397
1
‍ #طلاییه . دلم #تنگ شده ست... برای آوینی! برای چمران! برای علم الهدی! برای خرازی! برای هاشمی! برای ابراهیم هادی! دلم تنگ شده ست برای باقری... . برای کاوه و همت! برای #دیالمه! برای ...

‍ #طلاییه . دلم #تنگ شده ست... برای آوینی! برای چمران! برای علم الهدی! برای خرازی! برای هاشمی! برای ابراهیم هادی! دلم تنگ شده ست برای باقری... . برای کاوه و همت! برای #دیالمه! برای کاظمی! دلم تنگ شده ست برای برونسی... . #دروغ میگویم!! اصلا #فقط دلم برای #خودم ...

۶ اسفند 1396
4
#شهید_سید_مرتضی_آوینی برخی امام گذشته را عاشقند نه امام حاضر را میدانی چرا؟ امام گذشته راهرگونه بخواهند تفسیر میکنند اما امام حاضررابایدفرمان برند. ✨سر یا صبر؟کدامش را میخواهی #آقاجان تقدیمت کنیم؟

#شهید_سید_مرتضی_آوینی برخی امام گذشته را عاشقند نه امام حاضر را میدانی چرا؟ امام گذشته راهرگونه بخواهند تفسیر میکنند اما امام حاضررابایدفرمان برند. ✨سر یا صبر؟کدامش را میخواهی #آقاجان تقدیمت کنیم؟

۳ بهمن 1396
1