نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهید_حمیدرضا_گودرزی (۱ تصویر)

#مادران_شهدا آخرین بار ۲۵ روز اومده بود مرخصی، دو تا از بهترین دوستانش، عباسعلی فرمنی و علی عقیلی بودند. انگار به دلش برات شده بود که این آخرین مرخصی اش است چون خیلی بهم بیشتر ...

#مادران_شهدا آخرین بار ۲۵ روز اومده بود مرخصی، دو تا از بهترین دوستانش، عباسعلی فرمنی و علی عقیلی بودند. انگار به دلش برات شده بود که این آخرین مرخصی اش است چون خیلی بهم بیشتر از قبل اهمیت می داد. حتی توی این ۲۵ روز نمی گذاشت جایی برم. میگفت ...

۶ دی 1397
5K