نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهید_اسمانی (۱ تصویر)

رَفتِه سَردار نَفَس تازهِ کُنَد برگردد؛ ↷ چون ظُھورِ گل‌نرجس ، بِه خُـدا نَزدیکَ ست...💕 #سردار_دلها #انتقام_سخت #شهید_اسمانی #سردار_سلیمانی

رَفتِه سَردار نَفَس تازهِ کُنَد برگردد؛ ↷ چون ظُھورِ گل‌نرجس ، بِه خُـدا نَزدیکَ ست...💕 #سردار_دلها #انتقام_سخت #شهید_اسمانی #سردار_سلیمانی

۱۵ دی 1398
5K