نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهید_احمد_علی_نیری (۳ تصویر)

حضرت آیت اللہ حق شناس(ره): داداش جون برید تهرونُ بگردید اگه تونستید مثل احمدآقا پیدا کنید... #شهید_احمد_علی_نیری «بِسـم ِ ربـــــِّـ الشــُّـهـداءِ والصِّـدیقیــن» #خاطرات_شهدا در لحظہ ے شهادت ترڪشے بہ پهلویش اصابت ڪرد. وقتے بہ زمین ...

حضرت آیت اللہ حق شناس(ره): داداش جون برید تهرونُ بگردید اگه تونستید مثل احمدآقا پیدا کنید... #شهید_احمد_علی_نیری «بِسـم ِ ربـــــِّـ الشــُّـهـداءِ والصِّـدیقیــن» #خاطرات_شهدا در لحظہ ے شهادت ترڪشے بہ پهلویش اصابت ڪرد. وقتے بہ زمین افتاد از ما خواست ڪہ او را بلند ڪنیم. وقتے روے پایش ایستاد رو بہ ...

۲۴ مرداد 1397
5K
#دو_رکعت_بندگی #شهید_احمد_علی_نیری : به تزکیه نفس و ترفیع درجه و لذت عبادت و خشوع قلب .... کسی می رسد که مراقبت های سخت به اعمال و گفتار در خود داشته باشد ... و خوشا به ...

#دو_رکعت_بندگی #شهید_احمد_علی_نیری : به تزکیه نفس و ترفیع درجه و لذت عبادت و خشوع قلب .... کسی می رسد که مراقبت های سخت به اعمال و گفتار در خود داشته باشد ... و خوشا به حال چنین اشخاصی. #هسفر

۲۱ تیر 1397
2K
⭕️شـهـیـدی که وســوسـه ی شـیــطـان را عـمــلـی نڪـرد و صـدای تـسـبـیـحـات ڪــوه و گـیــاهــان را شـنـیـد...⭕️ 🌹شـهـیـد احـمـد عـلـی نـیـری🌹 نفس عمیقی کشید و گفت یک روز با رفقای محل و بچه‌های مسجد رفته بودیم ...

⭕️شـهـیـدی که وســوسـه ی شـیــطـان را عـمــلـی نڪـرد و صـدای تـسـبـیـحـات ڪــوه و گـیــاهــان را شـنـیـد...⭕️ 🌹شـهـیـد احـمـد عـلـی نـیـری🌹 نفس عمیقی کشید و گفت یک روز با رفقای محل و بچه‌های مسجد رفته بودیم دماوند. شما توی آن سفر نبودید همه رفقا مشغول بازی و سرگرمی بودند. یکی از ...

۲۲ شهریور 1395
3K