نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهید_احمد_علی_نیری (۴ تصویر)

من در آن دوران نزدیکترین دوست احمد بودم. ما رازدار هم بودیم. یک بار از احمد پرسیدم که احمد من و تو از بچگی همیشه با هم بودیم اما سوالی از تو دارم نمی‌دانم چرا ...

من در آن دوران نزدیکترین دوست احمد بودم. ما رازدار هم بودیم. یک بار از احمد پرسیدم که احمد من و تو از بچگی همیشه با هم بودیم اما سوالی از تو دارم نمی‌دانم چرا در این چند سال اخیرشما این قدر رشد معنوی کردید اما من... لبخندی زد و ...

۲ هفته پیش
6K
حضرت آیت اللہ حق شناس(ره): داداش جون برید تهرونُ بگردید اگه تونستید مثل احمدآقا پیدا کنید... #شهید_احمد_علی_نیری «بِسـم ِ ربـــــِّـ الشــُّـهـداءِ والصِّـدیقیــن» #خاطرات_شهدا در لحظہ ے شهادت ترڪشے بہ پهلویش اصابت ڪرد. وقتے بہ زمین ...

حضرت آیت اللہ حق شناس(ره): داداش جون برید تهرونُ بگردید اگه تونستید مثل احمدآقا پیدا کنید... #شهید_احمد_علی_نیری «بِسـم ِ ربـــــِّـ الشــُّـهـداءِ والصِّـدیقیــن» #خاطرات_شهدا در لحظہ ے شهادت ترڪشے بہ پهلویش اصابت ڪرد. وقتے بہ زمین افتاد از ما خواست ڪہ او را بلند ڪنیم. وقتے روے پایش ایستاد رو بہ ...

۲۴ مرداد 1397
5K
#دو_رکعت_بندگی #شهید_احمد_علی_نیری : به تزکیه نفس و ترفیع درجه و لذت عبادت و خشوع قلب .... کسی می رسد که مراقبت های سخت به اعمال و گفتار در خود داشته باشد ... و خوشا به ...

#دو_رکعت_بندگی #شهید_احمد_علی_نیری : به تزکیه نفس و ترفیع درجه و لذت عبادت و خشوع قلب .... کسی می رسد که مراقبت های سخت به اعمال و گفتار در خود داشته باشد ... و خوشا به حال چنین اشخاصی. #هسفر

۲۱ تیر 1397
2K
⭕️شـهـیـدی که وســوسـه ی شـیــطـان را عـمــلـی نڪـرد و صـدای تـسـبـیـحـات ڪــوه و گـیــاهــان را شـنـیـد...⭕️ 🌹شـهـیـد احـمـد عـلـی نـیـری🌹 نفس عمیقی کشید و گفت یک روز با رفقای محل و بچه‌های مسجد رفته بودیم ...

⭕️شـهـیـدی که وســوسـه ی شـیــطـان را عـمــلـی نڪـرد و صـدای تـسـبـیـحـات ڪــوه و گـیــاهــان را شـنـیـد...⭕️ 🌹شـهـیـد احـمـد عـلـی نـیـری🌹 نفس عمیقی کشید و گفت یک روز با رفقای محل و بچه‌های مسجد رفته بودیم دماوند. شما توی آن سفر نبودید همه رفقا مشغول بازی و سرگرمی بودند. یکی از ...

۲۲ شهریور 1395
3K