نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهیده‌جان (۱ تصویر)

اگــر شهیداݧ به حسین‌(ع‌) اقٺدا ڪردݧد و جـاݧ دادند...✨ خانم‌ها باید به زینب‌(س‌) اقٺدا ڪنند...🌸 این چـادر فقط‌ یڪ حجاب نیسٺ چـادر لباس رزم اسٺ لباس آنهایۍ ڪه مشغول مبارزه‌اند...🌪 همانهایۍ ڪه راهشاݧ راه زینب‌(س‌) ...

اگــر شهیداݧ به حسین‌(ع‌) اقٺدا ڪردݧد و جـاݧ دادند...✨ خانم‌ها باید به زینب‌(س‌) اقٺدا ڪنند...🌸 این چـادر فقط‌ یڪ حجاب نیسٺ چـادر لباس رزم اسٺ لباس آنهایۍ ڪه مشغول مبارزه‌اند...🌪 همانهایۍ ڪه راهشاݧ راه زینب‌(س‌) است...🖐 🏼 📿 #شهیده‌جان...

۲۶ شهریور 1398
153