نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهیدمحمدرضا_تورجی_زاده (۵ تصویر)

#شهید_محمدرضا_تورجی_زاده وقتی که #امام_خمینی حکم دادند که برای رفتن به جبهه اجازه پدر شرط نیست درسمو ول کردم ، و کیفمو🎒 بستمو راهی شدم🏃 به سمت جبهه 🌷 توعملیات های زیادی توفیق حضورداشتم وخاطرات زیادی ...

#شهید_محمدرضا_تورجی_زاده وقتی که #امام_خمینی حکم دادند که برای رفتن به جبهه اجازه پدر شرط نیست درسمو ول کردم ، و کیفمو🎒 بستمو راهی شدم🏃 به سمت جبهه 🌷 توعملیات های زیادی توفیق حضورداشتم وخاطرات زیادی دارم😊 خیلی ازدوستاموهم ازدست دادم که خیلی سخت بودواسم😔 میتونین ازطریق نوارهای مصاحبه هام📀 به ...

۷ مهر 1398
256
‍ #شهیدمحمدرضا_تورجی_زاده 🌷 🍃 مزار این شهید همیشه شلوغ هست و دور تا دور مزار همیشه پر هست از جوان هایی، که حاجت میخواهند از این شهید و صد البته افرادی که حاجتشون رو از ...

‍ #شهیدمحمدرضا_تورجی_زاده 🌷 🍃 مزار این شهید همیشه شلوغ هست و دور تا دور مزار همیشه پر هست از جوان هایی، که حاجت میخواهند از این شهید و صد البته افرادی که حاجتشون رو از این شهیدگرفته اند و به رسم تشکر به این شهید سر می زنند. اما چه ...

۱۶ مهر 1396
37
‍ #شهیدمحمدرضا_تورجی_زاده 🌷 🍃 مزار این شهید همیشه شلوغ هست و دور تا دور مزار همیشه پر هست از جوان هایی، که حاجت میخواهند از این شهید و صد البته افرادی که حاجتشون رو از ...

‍ #شهیدمحمدرضا_تورجی_زاده 🌷 🍃 مزار این شهید همیشه شلوغ هست و دور تا دور مزار همیشه پر هست از جوان هایی، که حاجت میخواهند از این شهید و صد البته افرادی که حاجتشون رو از این شهیدگرفته اند و به رسم تشکر به این شهید سر می زنند. اما چه ...

۴ شهریور 1396
25
#مادرای_شهدا💞 هر گوشہ از خانه را کہ خانہ تڪانی میکنم اثری از توستـــ... چہ می ڪند با دلم این خانہ تڪانی عزیــز دل... 💔 😔 #شهیدمحمدرضا_تورجی_زاده🌷 #پنج_شنبه_های_دلتنگی 💔 ◾ ️💔 @khaDem_AlshOhda

#مادرای_شهدا💞 هر گوشہ از خانه را کہ خانہ تڪانی میکنم اثری از توستـــ... چہ می ڪند با دلم این خانہ تڪانی عزیــز دل... 💔 😔 #شهیدمحمدرضا_تورجی_زاده🌷 #پنج_شنبه_های_دلتنگی 💔 ◾ ️💔 @khaDem_AlshOhda

۲۹ تیر 1396
58
#مادران_شهدا🍃 🌹 هر پنج شنبه تو را یک جور دوست دارم این پنجشنبه ؛ تو را بیشتر ازهمیشه دوست دارم... 😔 #شهیدمحمدرضا_تورجی_زاده🌷 #پنج_شنبه_های_دلتنگی 💔 🍀 ❤ ️ @khaDem_AlshOhda

#مادران_شهدا🍃 🌹 هر پنج شنبه تو را یک جور دوست دارم این پنجشنبه ؛ تو را بیشتر ازهمیشه دوست دارم... 😔 #شهیدمحمدرضا_تورجی_زاده🌷 #پنج_شنبه_های_دلتنگی 💔 🍀 ❤ ️ @khaDem_AlshOhda

۱۵ تیر 1396
63