نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهیدمحمدابراهیم (۳ تصویر)

#فرمانـــده... اینها روکه میگم بده نیروها تهیه کنند بعد بیان برای اعزام به جبهه‌ے فرهنگی!🍃 ۱)توکل ۲)توسل ۳)غیرت ۴)تهذیب نفس ۵)فرمایشات آقا واز همه مهمتر...اخلاص #شهیدمحمدابراهیم‌همت #فرمانده_لشڪر۲۷محمدرسول‌الله🌹 #خاکیان_خدایی

#فرمانـــده... اینها روکه میگم بده نیروها تهیه کنند بعد بیان برای اعزام به جبهه‌ے فرهنگی!🍃 ۱)توکل ۲)توسل ۳)غیرت ۴)تهذیب نفس ۵)فرمایشات آقا واز همه مهمتر...اخلاص #شهیدمحمدابراهیم‌همت #فرمانده_لشڪر۲۷محمدرسول‌الله🌹 #خاکیان_خدایی

۲۸ بهمن 1397
9K
آنقدر به شما نگاه میکنم تا شبیهتان شوم... تـا #همـت عشـق اسـت چـرا منـت مرگ؟! باید بـه «شهیدان» تو پیوست «حسین» #شهیدمحمدابراهیم‌همت #شهید_مصطفی_صدرزاده #خاکیان_خدایی

آنقدر به شما نگاه میکنم تا شبیهتان شوم... تـا #همـت عشـق اسـت چـرا منـت مرگ؟! باید بـه «شهیدان» تو پیوست «حسین» #شهیدمحمدابراهیم‌همت #شهید_مصطفی_صدرزاده #خاکیان_خدایی

۸ بهمن 1397
6K
خمپاره‌ای زوزه کشان می‌آید بیسیمچی به شدت از صدای مهیب انفجار می‌ترسد🤕 و به زمین میچسبد ولی #حاج‌همت بدون این که از جایش تکان بخورد️،بالبخند به صحبت ادامه می‌دهد دل را به دریا زده،سوالی میپرسد ...

خمپاره‌ای زوزه کشان می‌آید بیسیمچی به شدت از صدای مهیب انفجار می‌ترسد🤕 و به زمین میچسبد ولی #حاج‌همت بدون این که از جایش تکان بخورد️،بالبخند به صحبت ادامه می‌دهد دل را به دریا زده،سوالی میپرسد «من چرامی‌ترسم؟شما چرا نمی‌ترسی ؟راستش خیلی تلاش می‌کنم که نترسم ️؛امابه خدا دست خودم نیست ...

۱ بهمن 1397
10K