نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهیدزین_الدین (۳ تصویر)

-این چیه؟ +عکس دخترمه -بده ببینمش +خودم هنوز ندیدمش - چرا؟ +الان موقع عملیاته. می‌ترسم مهر پدر و فرزندی کار دستم بده. باشه بعد... #شهیدزین_الدین

-این چیه؟ +عکس دخترمه -بده ببینمش +خودم هنوز ندیدمش - چرا؟ +الان موقع عملیاته. می‌ترسم مهر پدر و فرزندی کار دستم بده. باشه بعد... #شهیدزین_الدین

۱۹ مرداد 1396
14
-این چیه؟ +عکس دخترمه -بده ببینمش +خودم هنوز ندیدمش - چرا؟ +الان موقع عملیاته. می‌ترسم مهر پدر و فرزندی کار دستم بده. باشه بعد... #شهیدزین_الدین💔😢 @pelakkhaki

-این چیه؟ +عکس دخترمه -بده ببینمش +خودم هنوز ندیدمش - چرا؟ +الان موقع عملیاته. می‌ترسم مهر پدر و فرزندی کار دستم بده. باشه بعد... #شهیدزین_الدین💔😢 @pelakkhaki

۴ مرداد 1396
8
شهید زین الدین: ما باید حسین ‌وار بجنگیم حسین‌ وار جنگیدن یعنی دست از همه چیز کشیدن در زندگی وقتی به اتاق فرماندهی لشکر 17 می‌رفتیم، قبل از ورود، ابتدا جلوی اتاق را نگاه می‌کردیم، ...

شهید زین الدین: ما باید حسین ‌وار بجنگیم حسین‌ وار جنگیدن یعنی دست از همه چیز کشیدن در زندگی وقتی به اتاق فرماندهی لشکر 17 می‌رفتیم، قبل از ورود، ابتدا جلوی اتاق را نگاه می‌کردیم، اگر یک جفت پوتین کهنه و ساییده شده و گرد و خاکی می‌دیدیم، متوجّه می‌شدیم ...

۲۴ اردیبهشت 1394
55