نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهیدای (۱ تصویر)

هم دوره عزیز شهادتت مبارکت باشه #ما مدعیان صف اول بودیم از #اخر مجلس شهدا را چیدن عزیز دلم شهید شدی و آب از آب تکون نخورد هیچکس هیچی نفهمید تو رو رسانه ایت نکردن ...

هم دوره عزیز شهادتت مبارکت باشه #ما مدعیان صف اول بودیم از #اخر مجلس شهدا را چیدن عزیز دلم شهید شدی و آب از آب تکون نخورد هیچکس هیچی نفهمید تو رو رسانه ایت نکردن تو با این سنت از جوون ترین #شهیدای این مملکتی ولی .... اشگال نداره ممد ...

۱۲ اسفند 1397
19K