نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهیدابراهیم‌هادی (۱ تصویر)

ابراهیم می‌گفت‌: اگہ جایی بمانے ڪه دست اَحَدی بهت نرسہ کسی تو رو نشناسہ خودت باشے و آقا #مولا هم بیاد سرتو رویِ دامن بگیره این خوشگلترین شهادتہ..! #شهیدابراهیم‌هادی🕊

ابراهیم می‌گفت‌: اگہ جایی بمانے ڪه دست اَحَدی بهت نرسہ کسی تو رو نشناسہ خودت باشے و آقا #مولا هم بیاد سرتو رویِ دامن بگیره این خوشگلترین شهادتہ..! #شهیدابراهیم‌هادی🕊

۲۹ مهر 1398
454