نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهـید_مصطفی_چمران (۱ تصویر)

خدایا ! مرا بہ خاطر گناهانی ڪه در طول روز ، با هزاران قدرت عقل توجیهشان می‌ڪنم ببخش خدایا دردمندم ، روحم از شدت درد می سوزد ، قلبم می جوشد ، احساسم شعلہ می ...

خدایا ! مرا بہ خاطر گناهانی ڪه در طول روز ، با هزاران قدرت عقل توجیهشان می‌ڪنم ببخش خدایا دردمندم ، روحم از شدت درد می سوزد ، قلبم می جوشد ، احساسم شعلہ می ڪشد ، و بند بند وجودم از شدت درد صیحہ می زند تو مرا در ...

۱۱ خرداد 1397
10K