نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهــدا (۷۰ تصویر)

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇 سوره #لقمان_۴۱۱

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇 سوره #لقمان_۴۱۱

۸ آبان 1397
4K
حَسبےَ اللہ و خـــــدا.. مـــا را بس بـــــودن ِ با #شهــدا.. ما را بــس آن #شهیـــــدان کہ بہ خـــــون مےگفتند: هـــــوس, کرب ُ بلا مـــــا را بـــس ...

حَسبےَ اللہ و خـــــدا.. مـــا را بس بـــــودن ِ با #شهــدا.. ما را بــس آن #شهیـــــدان کہ بہ خـــــون مےگفتند: هـــــوس, کرب ُ بلا مـــــا را بـــس ...

۲۷ تیر 1397
15K
💢 حجةالاسلام پناهیــان : #شهــدا ... جاذبه‌ی عجیبی دارند اثر مغنـاطیسی شهـدا در آدم هـای سالـم می‌تواند بعنوان یک محڪ برایِ ارزیابی دل‌هـای پاڪ قرار بگیرد.

💢 حجةالاسلام پناهیــان : #شهــدا ... جاذبه‌ی عجیبی دارند اثر مغنـاطیسی شهـدا در آدم هـای سالـم می‌تواند بعنوان یک محڪ برایِ ارزیابی دل‌هـای پاڪ قرار بگیرد.

۲۵ اردیبهشت 1397
7K
💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #آل_عمران۷۸

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #آل_عمران۷۸

۲۵ آبان 1396
5K
💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #آل_عمران۷۶ 🌴@khajvii🌴

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #آل_عمران۷۶ 🌴@khajvii🌴

۲۳ آبان 1396
6K
💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #آل_عمران۷۵ 🌴@khajvii🌴

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #آل_عمران۷۵ 🌴@khajvii🌴

۲۲ آبان 1396
9K
💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹 صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـشب 👇🏽 سوره #آل_عمران۶۳

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹 صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـشب 👇🏽 سوره #آل_عمران۶۳

۳ آبان 1396
6K
💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #آل_عمران۵۹ 💯 🌴@khajvii🌴

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #آل_عمران۵۹ 💯 🌴@khajvii🌴

۲۸ مهر 1396
6K
💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #آل_عمران۵۵ 💯 🌴@khajvii🌴

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #آل_عمران۵۵ 💯 🌴@khajvii🌴

۲۰ مهر 1396
5K
💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #آل_عمران۵۳ 💯 🌴@khajvii🌴

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #آل_عمران۵۳ 💯 🌴@khajvii🌴

۱۹ مهر 1396
9K
💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹 صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #آل_عمران۵۴ 💯 🌴@khajvii🌴

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹 صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #آل_عمران۵۴ 💯 🌴@khajvii🌴

۱۹ مهر 1396
9K
💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #آل_عمران۵۱ 🕌 🌿🌾@khajvii🌿🌾

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #آل_عمران۵۱ 🕌 🌿🌾@khajvii🌿🌾

۱۶ مهر 1396
6K
💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #آل_عمران۵۰ 🕌🌴@khajvii🌴

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #آل_عمران۵۰ 🕌🌴@khajvii🌴

۱۵ مهر 1396
7K
💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #بقره۴۹ 🕌

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #بقره۴۹ 🕌

۱۴ مهر 1396
5K
💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹 صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا ✔#رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز سوره #بقره۴۸

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹 صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا ✔#رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز سوره #بقره۴۸

۱۳ مهر 1396
5K
💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز سوره #بقره۴۷ 🕌 🌴@khajvii🌴

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز سوره #بقره۴۷ 🕌 🌴@khajvii🌴

۱۳ مهر 1396
5K
💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #بقره۴۶

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #بقره۴۶

۱۲ مهر 1396
6K
💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز سوره #بقره۴۵

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز سوره #بقره۴۵

۱۱ مهر 1396
4K
💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #بقره۴۴ 🕌 🌴@khajvii🌴

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #بقره۴۴ 🕌 🌴@khajvii🌴

۱۰ مهر 1396
6K
💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #بقره۴۳ 🕌 🌴@khajvii🌴

💠 انـس باقـرآن کـریم 🔹هـر روزیـک صفحـه قـرآن برای: #سلامتی_و_تعجیل_حضـرت_صـاحب_الـزمان{عج} #شهــدا #رفتـگان_گـذشتگان #سـلامتی_تمـام_مـریضان قـرائت امـروز 👇🏽 سوره #بقره۴۳ 🕌 🌴@khajvii🌴

۹ مهر 1396
3K