نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهزاد (۱۲۷۳ تصویر)

ویرانه ی تو حسرت و دلبستگی جان بنشین تو در جانم ای عشق ِ پریشان #شهزاد

ویرانه ی تو حسرت و دلبستگی جان بنشین تو در جانم ای عشق ِ پریشان #شهزاد

۶ ساعت پیش
1K
نفیر آتش و آهم خیال ِ گاه و بی گاهم بر این ظلمت توئی ماهم تو خواب ِ خوش هر گاهم اگرچه وهمی و رویا

نفیر آتش و آهم خیال ِ گاه و بی گاهم بر این ظلمت توئی ماهم تو خواب ِ خوش هر گاهم اگرچه وهمی و رویا " تو را من چشم در راهم"...................................... #شهزاد

۲ روز پیش
3K
در دام توام بگو چه باید بکنم تا صید تو باشم بگو آنچه نباید بکنم بر تیر نگاهت هر لحظه شکارم در دام دُچارم ، و تلاشی نکنم................................. #شهزاد

در دام توام بگو چه باید بکنم تا صید تو باشم بگو آنچه نباید بکنم بر تیر نگاهت هر لحظه شکارم در دام دُچارم ، و تلاشی نکنم................................. #شهزاد

۲ روز پیش
3K
ثانیه ها را سال زندگی می کنم و لحظه ها را تاریک طلوع کن که ما به گدائی نور آمده ایم طلوع کن که دیر زمانی است خسته و خاموشم.................. #شهزاد 🌹

ثانیه ها را سال زندگی می کنم و لحظه ها را تاریک طلوع کن که ما به گدائی نور آمده ایم طلوع کن که دیر زمانی است خسته و خاموشم.................. #شهزاد 🌹

۳ روز پیش
5K
بیا امروز تو در خوابم تو ماهتاب خیالم باش تو روشن کن شب تارم به قدر چرخش چشمی به مقدار یکی لبخند تو ...... رویای محالم باش #شهزاد

بیا امروز تو در خوابم تو ماهتاب خیالم باش تو روشن کن شب تارم به قدر چرخش چشمی به مقدار یکی لبخند تو ...... رویای محالم باش #شهزاد

۴ روز پیش
3K
تلنگر می زند بر پنجره یاد تو هر لحظه غمت را همچو یادت تنگ در آغوش ِ دل دارم و خوابی از خیالت نقش می گیرد نفس ، هم بغض این لحظه درون درد می ...

تلنگر می زند بر پنجره یاد تو هر لحظه غمت را همچو یادت تنگ در آغوش ِ دل دارم و خوابی از خیالت نقش می گیرد نفس ، هم بغض این لحظه درون درد می میرد............. #شهزاد

۴ روز پیش
4K
قرار ما ، خیال ِ بی قراری هوای ابری ِ چشم انتظاری.............. #شهزاد

قرار ما ، خیال ِ بی قراری هوای ابری ِ چشم انتظاری.............. #شهزاد

۴ روز پیش
3K
امشب از آن شبهای طوفانی است هوای دل ابری و بارانی است قصه ی تو غُصه ی پنهانی است داغ دلم آنچه نمی دانی است لحظه ی پرکشیدن ِ آنی است آن لحظه ی خراب ...
عکس بلند

امشب از آن شبهای طوفانی است هوای دل ابری و بارانی است قصه ی تو غُصه ی پنهانی است داغ دلم آنچه نمی دانی است لحظه ی پرکشیدن ِ آنی است آن لحظه ی خراب ویرانی است امشب از آن شبهای طوفانی است هوای دل ابری و بارانی است...................... #شهزاد

۶ روز پیش
3K
قرار ما ، خیال ِ بی قراری هوای ابری ِ چشم انتظاری.............. #شهزاد

قرار ما ، خیال ِ بی قراری هوای ابری ِ چشم انتظاری.............. #شهزاد

۷ روز پیش
5K
باز از ، کنار پرچین خیال گم شدم در متن ، رویائی محال گم شدم در روزگار بچگی بوی باران و غم ِ دلبستگی........... #شهزاد

باز از ، کنار پرچین خیال گم شدم در متن ، رویائی محال گم شدم در روزگار بچگی بوی باران و غم ِ دلبستگی........... #شهزاد

۷ روز پیش
3K
شیشه ی دلتنگیم را حسرت و آه تو شُست از دلم نقش غمت را هیچ رویائی نشُست........................ #شهزاد

شیشه ی دلتنگیم را حسرت و آه تو شُست از دلم نقش غمت را هیچ رویائی نشُست........................ #شهزاد

۷ روز پیش
4K
ابر دلتنگی جانم همه بارانی توست مصرع و ردیف شعرم

ابر دلتنگی جانم همه بارانی توست مصرع و ردیف شعرم "غم پنهانی توست" #شهزاد

۷ روز پیش
5K
شیشه ی دلتنگیم را حسرت و آه تو شُست از دلم نقش غمت را هیچ رویائی نشُست........................ #شهزاد

شیشه ی دلتنگیم را حسرت و آه تو شُست از دلم نقش غمت را هیچ رویائی نشُست........................ #شهزاد

۷ روز پیش
6K
همچو اسفند منم خیس ترین آهنگ درد مژده ی دلتنگی از پایان باران و تگرگ............. #شهزاد

همچو اسفند منم خیس ترین آهنگ درد مژده ی دلتنگی از پایان باران و تگرگ............. #شهزاد

۷ روز پیش
6K
من باشم و پاییز و غم تو دل باشد و ابر و نم نم تو از عشق تو بباری و من از بغض تو در غم دیگر ، من غم تو #شهزاد

من باشم و پاییز و غم تو دل باشد و ابر و نم نم تو از عشق تو بباری و من از بغض تو در غم دیگر ، من غم تو #شهزاد

۷ روز پیش
5K
تاریک تر از جهل و پر نور تر از معنا این قاعده ی درد است در گردونه ی دنیا................. #شهزاد

تاریک تر از جهل و پر نور تر از معنا این قاعده ی درد است در گردونه ی دنیا................. #شهزاد

۷ روز پیش
5K
تلنگر می زند بر پنجره یاد تو هر لحظه غمت را همچو یادت تنگ در آغوش ِ دل دارم و خوابی از خیالت نقش می گیرد نفس ، هم بغض این لحظه درون درد می ...

تلنگر می زند بر پنجره یاد تو هر لحظه غمت را همچو یادت تنگ در آغوش ِ دل دارم و خوابی از خیالت نقش می گیرد نفس ، هم بغض این لحظه درون درد می میرد............. #شهزاد

۱ هفته پیش
5K
بهشت هرکسی در زندگانی لحظه ی عافیت روح است و دوزخ لحظه ی تاریک عصیان ِ پلیدی هاست همینجا در همین دنیا.................... #شهزاد

بهشت هرکسی در زندگانی لحظه ی عافیت روح است و دوزخ لحظه ی تاریک عصیان ِ پلیدی هاست همینجا در همین دنیا.................... #شهزاد

۲ هفته پیش
7K
تلنگر می زند بر پنجره یاد تو هر لحظه غمت را همچو یادت تنگ در آغوش ِ دل دارم و خوابی از خیالت نقش می گیرد نفس ، هم بغض این لحظه درون درد می ...

تلنگر می زند بر پنجره یاد تو هر لحظه غمت را همچو یادت تنگ در آغوش ِ دل دارم و خوابی از خیالت نقش می گیرد نفس ، هم بغض این لحظه درون درد می میرد..................... #شهزاد

۲ هفته پیش
7K
شیشه ی بچگیم را حسرت توپ شکست..................... #شهزاد

شیشه ی بچگیم را حسرت توپ شکست..................... #شهزاد

۲ هفته پیش
7K