نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهزاد (۱۱۷۵ تصویر)

در عمق این خیال، که دستم را گرفته ای با بال خاطرات ، پرواز می کنم وقتی تجسم می کنم ، نفس می کشم تو را با همه ویرانیم ، آغاز می کنم ........................ #شهزاد

در عمق این خیال، که دستم را گرفته ای با بال خاطرات ، پرواز می کنم وقتی تجسم می کنم ، نفس می کشم تو را با همه ویرانیم ، آغاز می کنم ........................ #شهزاد

۱ ساعت پیش
1K
انتظار ....... عطش لمس نفس با یک سلام و مسیر عبورت در من و پریشانی تو از لبخند و پشیمانی من بعد قرار و سکوتی پر حرف و نگاه است و نگاه .............. در خیالی ...

انتظار ....... عطش لمس نفس با یک سلام و مسیر عبورت در من و پریشانی تو از لبخند و پشیمانی من بعد قرار و سکوتی پر حرف و نگاه است و نگاه .............. در خیالی بی رنگ ... #شهزاد

۱ ساعت پیش
1K
مانده تا پاییز ، بی تابت کند مانده تا ، باران بُغض از درد بی خوابت کند مانده تا ازسیل ِ سوزن ریز باران و تگرگ از جدائی و پریشانی ِ یک شاخه و برگ ...
عکس بلند

مانده تا پاییز ، بی تابت کند مانده تا ، باران بُغض از درد بی خوابت کند مانده تا ازسیل ِ سوزن ریز باران و تگرگ از جدائی و پریشانی ِ یک شاخه و برگ مانده تا موسم اشک مانده تا بُغض ِ نسیم اشک بگیرد از غم آبادت کند ...

۵ روز پیش
4K
تاریک ترین معنای ِ زندانم از مردم دنیا گریزانم عریان ِ حرف و واژه و معنی ابری تر از شبهای تهرانم.......................... #شهزاد

تاریک ترین معنای ِ زندانم از مردم دنیا گریزانم عریان ِ حرف و واژه و معنی ابری تر از شبهای تهرانم.......................... #شهزاد

۵ روز پیش
4K
مانده از یک شب دور خاطری مهتابی عکس یادی در آب یک شب و یک مهتاب بند این دل بی تاب یک سراب و یک خواب مانده از یک شب دور خاطری سرد و نمور ...

مانده از یک شب دور خاطری مهتابی عکس یادی در آب یک شب و یک مهتاب بند این دل بی تاب یک سراب و یک خواب مانده از یک شب دور خاطری سرد و نمور #شهزاد

۵ روز پیش
5K
یک کوه عطش یک دل بارانی ما را ز کویر تشنه می ترسانی ما گر ز کویر تشنه می ترسیدیم بر مسلخ عاشقی نمی باریدیم #شهزاد

یک کوه عطش یک دل بارانی ما را ز کویر تشنه می ترسانی ما گر ز کویر تشنه می ترسیدیم بر مسلخ عاشقی نمی باریدیم #شهزاد

۵ روز پیش
5K
من از رقص سما مرگ در حریم روشن یک شمع فهمیدم بهای عاشقی گذشتن از مرز وجود است #شهزاد

من از رقص سما مرگ در حریم روشن یک شمع فهمیدم بهای عاشقی گذشتن از مرز وجود است #شهزاد

۵ روز پیش
5K
من از غروب پاییز غم انگیز تلاقی کرده با آغاز ماهی سرد می آیم من از تیزی بُران ، سرمای ستیغ درد می آیم سلامم را تو پاسخ گو هوا سرد است می دانم بیا ...

من از غروب پاییز غم انگیز تلاقی کرده با آغاز ماهی سرد می آیم من از تیزی بُران ، سرمای ستیغ درد می آیم سلامم را تو پاسخ گو هوا سرد است می دانم بیا در باز کن این سینه پُر درد است می دانی منم دربه در پاییز منم ...

۵ روز پیش
5K
عاشق نشدی حال من زار بفهمی بی دل نشدی که ناز دلدار بفهمی من قافیه در قافیه رسوایی محضم............ شاعر نشدی که شعر تب دار بفهمی #شهزاد

عاشق نشدی حال من زار بفهمی بی دل نشدی که ناز دلدار بفهمی من قافیه در قافیه رسوایی محضم............ شاعر نشدی که شعر تب دار بفهمی #شهزاد

۵ روز پیش
5K
عهد کردم که دراعماق خودم حبس شوم حس کنم هیچ شدن را و در او لمس شوم دل خوش از زاویه ی اوج خیالی نشوم در خودم حبس شوم ، محو محالی نشوم #شهزاد

عهد کردم که دراعماق خودم حبس شوم حس کنم هیچ شدن را و در او لمس شوم دل خوش از زاویه ی اوج خیالی نشوم در خودم حبس شوم ، محو محالی نشوم #شهزاد

۵ روز پیش
5K
بزن مطرب که غم از کاسه ی غمناک دل سر رفت برقصان و به رقص آر این غم موزون اشک آلوده را زیبا............. #شهزاد

بزن مطرب که غم از کاسه ی غمناک دل سر رفت برقصان و به رقص آر این غم موزون اشک آلوده را زیبا............. #شهزاد

۵ روز پیش
5K
به شقایق سوگند به دلی خون شده از یک پیوند به تو و راز نسیم وبه عشقی خوش خیم و به این دل که در عشق روییده گلی از دشت شقایق چیده به شقایق سوگند ...

به شقایق سوگند به دلی خون شده از یک پیوند به تو و راز نسیم وبه عشقی خوش خیم و به این دل که در عشق روییده گلی از دشت شقایق چیده به شقایق سوگند و به آغاز نگاه .......................... #شهزاد

۵ روز پیش
5K
مرا اینگونه باورکن که بی تو فصل پاییزم پُر از دردم پُر از اشکم نمی ریزم مرا اینگونه باورکن................. #شهزاد

مرا اینگونه باورکن که بی تو فصل پاییزم پُر از دردم پُر از اشکم نمی ریزم مرا اینگونه باورکن................. #شهزاد

۵ روز پیش
5K
پاییز ، دُچار زردی درد نگار است پاییز ، تبسم ِ یک بغض ِ بی قرار است پاییز ، حریق حرمت پاکی عاشق پاییز بهاریست ، که بر عشق دچار است #شهزاد

پاییز ، دُچار زردی درد نگار است پاییز ، تبسم ِ یک بغض ِ بی قرار است پاییز ، حریق حرمت پاکی عاشق پاییز بهاریست ، که بر عشق دچار است #شهزاد

۵ روز پیش
5K
من به یک دوست به یک یاد که از جانب اوست من به چند حرف ِ سلام به کبوتر سپیدی که نشسته است به بام من به یک عشق قناعت دارم به غم و بغض ...

من به یک دوست به یک یاد که از جانب اوست من به چند حرف ِ سلام به کبوتر سپیدی که نشسته است به بام من به یک عشق قناعت دارم به غم و بغض و صبوری عادت دارم من به رویای جنوب به تماشای غروب من به یک یاد ...

۵ روز پیش
4K
شقایق وار عاشق باش و مجنون چون شقایق باش تلاطم های عصیان را شناور همچو قایق باش

شقایق وار عاشق باش و مجنون چون شقایق باش تلاطم های عصیان را شناور همچو قایق باش

۶ روز پیش
3K
من به یک دوست به یک یاد که از جانب اوست من به چند حرف ِ سلام به کبوتر سپیدی که نشسته است به بام من به یک عشق قناعت دارم به غم و بغض ...

من به یک دوست به یک یاد که از جانب اوست من به چند حرف ِ سلام به کبوتر سپیدی که نشسته است به بام من به یک عشق قناعت دارم به غم و بغض و صبوری عادت دارم من به رویای جنوب به تماشای غروب من به یک یاد ...

۷ روز پیش
4K
کنار خاطرت ای دوست من و باران و بغض و شعر همه در گیر مهمانی چه بارانی و می دانم که می دانی که بر این خاطر خیس و خرابم نیست غیر از ، یاد ...

کنار خاطرت ای دوست من و باران و بغض و شعر همه در گیر مهمانی چه بارانی و می دانم که می دانی که بر این خاطر خیس و خرابم نیست غیر از ، یاد دوست که هر چه ام هست از اوست.......................... #شهزاد

۱ هفته پیش
7K
از شاخه ی درد مانده تنها برگی پاییز نشانده است بجانش مرگی....................... #شهزاد

از شاخه ی درد مانده تنها برگی پاییز نشانده است بجانش مرگی....................... #شهزاد

۱ هفته پیش
6K
از شاخه چو افتادم پاییز مرا پوشاند خالی شدم از هر هیچ غربت کنارم ماند................. #شهزاد

از شاخه چو افتادم پاییز مرا پوشاند خالی شدم از هر هیچ غربت کنارم ماند................. #شهزاد

۱ هفته پیش
6K