نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهر_باران (۱ تصویر)

خیابان های رشت وقتی که باران ببارد .. #شهر_باران #پ_ن۱ ؛کارشناس هواشناسی هفته قبل که در تاکسی بودم با انرژی بالایی داد می‌زند:

خیابان های رشت وقتی که باران ببارد .. #شهر_باران #پ_ن۱ ؛کارشناس هواشناسی هفته قبل که در تاکسی بودم با انرژی بالایی داد می‌زند: " تا پاییز چیزی نمونده..." بعد ادامه می‌دهد..‌. "اولین بارون پاییزی رو همین هفته اول خواهیم داشت" به بیرون خیره می‌شوم،کنار دکه‌ی روبروی پارک ساعی مردی ایستاده ...

۱۱ شهریور 1398
161