نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهریار_بهروز (۱۹ تصویر)

به گوشت می رسانند؛سفر کردم این شهر برای تنهایِی هر دومون جا نداشت ... #شهریار_بهروز

به گوشت می رسانند؛سفر کردم این شهر برای تنهایِی هر دومون جا نداشت ... #شهریار_بهروز

۱۲ فروردین 1398
19K
باران را... پشت شیشه دوست داری مرا در فاصله ها قسمت است دیگر..! #شهریار_بهروز

باران را... پشت شیشه دوست داری مرا در فاصله ها قسمت است دیگر..! #شهریار_بهروز

۶ فروردین 1398
13K
حال آدم که دست خودش نیست عکسی می‌بیند، ترانه‌ای می‌شنود، خطی می‌خواند اصلن هیچی هم نشده یکهو دلش ریش می‌شود... حالا بیا وُ درستش کن آدمِ دلگیر منطق سرش نمی‌شود برای آنها که رفته‌اند آن ...

حال آدم که دست خودش نیست عکسی می‌بیند، ترانه‌ای می‌شنود، خطی می‌خواند اصلن هیچی هم نشده یکهو دلش ریش می‌شود... حالا بیا وُ درستش کن آدمِ دلگیر منطق سرش نمی‌شود برای آنها که رفته‌اند آن ها که نیستند، می‌گرید دلتنگ می‌شود حتی برای آنها که هنوز نیامده‌اند... دل که بلرزد ...

۹ بهمن 1397
8K
حال آدم که دست خودش نیست عکسی می‌بیند، ترانه‌ای می‌شنود، خطی می‌خواند اصلن هیچی هم نشده یکهو دلش ریش می‌شود... حالا بیا وُ درستش کن آدمِ دلگیر منطق سرش نمی‌شود برای آنها که رفته‌اند آن ...

حال آدم که دست خودش نیست عکسی می‌بیند، ترانه‌ای می‌شنود، خطی می‌خواند اصلن هیچی هم نشده یکهو دلش ریش می‌شود... حالا بیا وُ درستش کن آدمِ دلگیر منطق سرش نمی‌شود برای آنها که رفته‌اند آن ها که نیستند، می‌گرید دلتنگ می‌شود حتی برای آنها که هنوز نیامده‌اند... دل که بلرزد ...

۵ بهمن 1397
9K
کنارم که هستی خیابان ها از ماهیت می افتند رسیدنی در کار نیست من ، شانه به شانه ی مقصدم قدم می زنم ... #شهریار_بهروز

کنارم که هستی خیابان ها از ماهیت می افتند رسیدنی در کار نیست من ، شانه به شانه ی مقصدم قدم می زنم ... #شهریار_بهروز

۱۴ بهمن 1396
4K
حالِ آدم که دست خودش نیست! عکسی می‌بیند ترانه‌ای می‌شنود خطی می‌خواند.. اصلا هیچی هم نشده یکهو دلش ریش می‌شود.. حالا بیا و درستش کن آدمِ دلگیر ، منطق سرش نمی‌شود برایِ آن‌ها که رفته‌اند ...

حالِ آدم که دست خودش نیست! عکسی می‌بیند ترانه‌ای می‌شنود خطی می‌خواند.. اصلا هیچی هم نشده یکهو دلش ریش می‌شود.. حالا بیا و درستش کن آدمِ دلگیر ، منطق سرش نمی‌شود برایِ آن‌ها که رفته‌اند آن ها که نیستند، می‌گرید! دلتنگ می‌شود.. حتی برایِ آن‌ها که هنوز نیامده‌اند.. دل که ...

۲ بهمن 1396
9K
حالِ آدم که دست خودش نیست ...! عکسی می‌بیند ... ترانه‌ای می‌شنود ... خطی می‌خواند ... اصلن هیچی هم نشده یکهو دلش ریش می‌شود ! حالا بیا وُ درستش کن ...! آدمِ دلگیر ، منطق ...

حالِ آدم که دست خودش نیست ...! عکسی می‌بیند ... ترانه‌ای می‌شنود ... خطی می‌خواند ... اصلن هیچی هم نشده یکهو دلش ریش می‌شود ! حالا بیا وُ درستش کن ...! آدمِ دلگیر ، منطق سرش نمی‌شود ! برای آن‌ها ، که رفته‌اند آن ها که نیستند، می‌گرید ...! دلتنگ ...

۱ آذر 1396
9K
حال آدم که دست خودش نیست عکسی می‌بیند، ترانه‌ای می‌شنود، خطی می‌خواند اصلن هیچی هم نشده یکهو دلش ریش می‌شود... حالا بیا وُ درستش کن آدمِ دلگیر منطق سرش نمی‌شود برای آنها که رفته‌اند آن ...

حال آدم که دست خودش نیست عکسی می‌بیند، ترانه‌ای می‌شنود، خطی می‌خواند اصلن هیچی هم نشده یکهو دلش ریش می‌شود... حالا بیا وُ درستش کن آدمِ دلگیر منطق سرش نمی‌شود برای آنها که رفته‌اند آن ها که نیستند، می‌گرید دلتنگ می‌شود حتی برای آنها که هنوز نیامده‌اند... دل که بلرزد ...

۱ آبان 1396
11K
🌹 بر نیمکتی چوبی نشسته ام و به رفت و آمد آدم ها نگاه می کنم؛ مثل زنی که برای ادامه راه خستگی در می کند. مثل پیرمردی که دوران کهنسالی اش را سپری می ...

🌹 بر نیمکتی چوبی نشسته ام و به رفت و آمد آدم ها نگاه می کنم؛ مثل زنی که برای ادامه راه خستگی در می کند. مثل پیرمردی که دوران کهنسالی اش را سپری می کند. مثل کسی که می خواهد زمان را تلف کند. مثل ... هزارتا مثل ...

۳۱ شهریور 1396
8K
عشق برای هر دوی ما سفر اکتشاف بود برای تو کشف دنیای بعد از من و برای من کشف غار های بکر تنهایی #شهریار_بهروز

عشق برای هر دوی ما سفر اکتشاف بود برای تو کشف دنیای بعد از من و برای من کشف غار های بکر تنهایی #شهریار_بهروز

۲۶ اردیبهشت 1395
1K
690 با تو تمام جزئیات مهم اند حتی خودم ... #شهریار_بهروز #اردیبعشق ...

690 با تو تمام جزئیات مهم اند حتی خودم ... #شهریار_بهروز #اردیبعشق ...

۷ اردیبهشت 1395
2K
در زندگی لحظه هایی هست که به خواب هم نمی بینی و لحظه هایی که تنها , در خواب می بینی ... تو را همیشه خواب می بینم آمدنت را به خواب هم نه . ...

در زندگی لحظه هایی هست که به خواب هم نمی بینی و لحظه هایی که تنها , در خواب می بینی ... تو را همیشه خواب می بینم آمدنت را به خواب هم نه . #شهریار_بهروز #M

۹ اسفند 1394
279
در زندگی لحظه هایی هست که به خواب هم نمی بینی و لحظه هایی که تنها , در خواب می بینی ... تو را همیشه خواب می بینم آمدنت را به خواب هم نه . ...

در زندگی لحظه هایی هست که به خواب هم نمی بینی و لحظه هایی که تنها , در خواب می بینی ... تو را همیشه خواب می بینم آمدنت را به خواب هم نه . #شهریار_بهروز #M

۲۴ بهمن 1394
261
در زندگی لحظه هایی هست که به خواب هم نمی بینی و لحظه هایی که تنها , در خواب می بینی ... تو را همیشه خواب می بینم آمدنت را به خواب هم نه . ...

در زندگی لحظه هایی هست که به خواب هم نمی بینی و لحظه هایی که تنها , در خواب می بینی ... تو را همیشه خواب می بینم آمدنت را به خواب هم نه . #شهریار_بهروز #M

۲۳ بهمن 1394
263
در زندگی لحظه هایی هست که به خواب هم نمی بینی و لحظه هایی که تنها , در خواب می بینی ... تو را همیشه خواب می بینم آمدنت را به خواب هم نه . ...

در زندگی لحظه هایی هست که به خواب هم نمی بینی و لحظه هایی که تنها , در خواب می بینی ... تو را همیشه خواب می بینم آمدنت را به خواب هم نه . #شهریار_بهروز #M

۲۳ بهمن 1394
258
در زندگی لحظه هایی هست که به خواب هم نمی بینی و لحظه هایی که تنها , در خواب می بینی ... تو را همیشه خواب می بینم آمدنت را به خواب هم نه . ...

در زندگی لحظه هایی هست که به خواب هم نمی بینی و لحظه هایی که تنها , در خواب می بینی ... تو را همیشه خواب می بینم آمدنت را به خواب هم نه . #شهریار_بهروز

۱۴ بهمن 1394
907
حال آدم که دست خودش نیست عکسی می بیند ترانه ای می شنود خطی می خواند اصلن هیچی هم نشده یکهو دلش ریش می شود … حالا بیا وُ درستش کن آدمِ دلگیر منطق سرش ...

حال آدم که دست خودش نیست عکسی می بیند ترانه ای می شنود خطی می خواند اصلن هیچی هم نشده یکهو دلش ریش می شود … حالا بیا وُ درستش کن آدمِ دلگیر منطق سرش نمی شود برای آن ها که رفته اند آن ها که نیستند , می گرید ...

۲۰ دی 1394
3K
حال آدم که دست خودش نیست عکسی می بیند ترانه ای می شنود خطی می خواند اصلن هیچی هم نشده یکهو دلش ریش می شود … حالا بیا وُ درستش کن آدمِ دلگیر منطق سرش ...

حال آدم که دست خودش نیست عکسی می بیند ترانه ای می شنود خطی می خواند اصلن هیچی هم نشده یکهو دلش ریش می شود … حالا بیا وُ درستش کن آدمِ دلگیر منطق سرش نمی شود برای آن ها که رفته اند آن ها که نیستند , می گرید ...

۱۳ آذر 1394
2K
من برای دوست داشتنت مدت هاست آماده ام اما امان از تو امان از زن ها که همیشه دیر حاضر می شوند ...! #شهریار_بهروز

من برای دوست داشتنت مدت هاست آماده ام اما امان از تو امان از زن ها که همیشه دیر حاضر می شوند ...! #شهریار_بهروز

۶ مهر 1394
2K