نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهریار (۶۴۵ تصویر)

زلف یک سو که زنی، چهره جانان بینی من خود از باد سحر این هنر آموخته ام #شهریار

زلف یک سو که زنی، چهره جانان بینی من خود از باد سحر این هنر آموخته ام #شهریار

۱ روز پیش
5K
دْْْوُبـ💫یتےْْْ دِلشُــــــدِگان✰: ‌ ای که گاهت سر ناز است و گهی روی نیاز من همان روی نیازم که سر نازم نیست #شهریار❣

دْْْوُبـ💫یتےْْْ دِلشُــــــدِگان✰: ‌ ای که گاهت سر ناز است و گهی روی نیاز من همان روی نیازم که سر نازم نیست #شهریار❣

۴ روز پیش
4K
بی‌ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی، چون بهاران می‌رسد با من خزانی می‌کند... #شهریار

بی‌ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی، چون بهاران می‌رسد با من خزانی می‌کند... #شهریار

۱ هفته پیش
5K
این تن خسته ز جان تا به لبش راهی نیست کز فلک پنجه قهرش به گلو می بینم #شهریار

این تن خسته ز جان تا به لبش راهی نیست کز فلک پنجه قهرش به گلو می بینم #شهریار

۱ هفته پیش
5K
دیدم به آتش بازیت شوق تماشایی به سر آتش زدم در خود بیا گر خود تماشا میکنی #شهریار

دیدم به آتش بازیت شوق تماشایی به سر آتش زدم در خود بیا گر خود تماشا میکنی #شهریار

۱ هفته پیش
7K
در تماشای تو قانع نشوم من ،به دو چشم همه چشمان جهان گو به سرم بشتابند #شهریار

در تماشای تو قانع نشوم من ،به دو چشم همه چشمان جهان گو به سرم بشتابند #شهریار

۲ هفته پیش
5K
دل تنگم حریف درد و اندوه فراوان نیست امان ای سنگدل از درد و اندوه فراوانت #شهریار

دل تنگم حریف درد و اندوه فراوان نیست امان ای سنگدل از درد و اندوه فراوانت #شهریار

۲ هفته پیش
12K
با تو بودم ای پری روزی که عقل از من گریخت گر تو هم از من گریزی وای بر احوال من #شهریار

با تو بودم ای پری روزی که عقل از من گریخت گر تو هم از من گریزی وای بر احوال من #شهریار

۲ هفته پیش
5K
گر چه خاکسترم و مصلحتم خاموشی است آتش افروزم و شرح شب هجران گویم #شهریار

گر چه خاکسترم و مصلحتم خاموشی است آتش افروزم و شرح شب هجران گویم #شهریار

۲ هفته پیش
7K
تار و پودم تو بگو با دلِ تنها چه کنم ؟ #شهریار

تار و پودم تو بگو با دلِ تنها چه کنم ؟ #شهریار

۲ هفته پیش
6K
تو اگر به هر نگاهی‌‌ ببـــری هـــزارهــا دل نرسد بدان نگارا که دلی نگاه داری... #شهریار

تو اگر به هر نگاهی‌‌ ببـــری هـــزارهــا دل نرسد بدان نگارا که دلی نگاه داری... #شهریار

۲ هفته پیش
6K
این تن خسته ز جان تا به لبش راهی نیست کز فلک پنجه قهرش به گلو می بینم #شهریار

این تن خسته ز جان تا به لبش راهی نیست کز فلک پنجه قهرش به گلو می بینم #شهریار

۲ هفته پیش
22K
من هر
عکس بلند

من هر "نفـس"م بر "نفسِ" نازِ تو بند است ... #شهریار

۲ هفته پیش
11K
ای داد از این دوری و از عشق تو بی داد.....💜 #شهریار

ای داد از این دوری و از عشق تو بی داد.....💜 #شهریار

۲ هفته پیش
30K
کجا رواست که از دستِ دوست هم بکشد؟ دلی که این همه از دستِ روزگار کشید... #شهریار

کجا رواست که از دستِ دوست هم بکشد؟ دلی که این همه از دستِ روزگار کشید... #شهریار

۳ هفته پیش
5K
جان جداشدنی نیست ماهِ من تَن نیستی که جان دَهَم و وارَهانَمَت #شهریار

جان جداشدنی نیست ماهِ من تَن نیستی که جان دَهَم و وارَهانَمَت #شهریار

۳ هفته پیش
12K
تا عطر تنت اینجاست؛ نبضم به تو وابسته ست. با بوی نفسهایت؛ جانانه شدن با من... #شهریار

تا عطر تنت اینجاست؛ نبضم به تو وابسته ست. با بوی نفسهایت؛ جانانه شدن با من... #شهریار

۳ هفته پیش
11K
منمٖ که شعر و تغزل پناهگاه من است چنانکه قول و غزل نیز در پناه من است #شهریار

منمٖ که شعر و تغزل پناهگاه من است چنانکه قول و غزل نیز در پناه من است #شهریار

۴ هفته پیش
7K
شهر، بی یار مگر ارزشِ دیدن دارد؟ نفسم بی تو کجا نای دمیدن دارد؟ #شهریار

شهر، بی یار مگر ارزشِ دیدن دارد؟ نفسم بی تو کجا نای دمیدن دارد؟ #شهریار

۴ هفته پیش
4K
“کس نیست در این گوشه فراموشتر از من”... #شهریار
عکس بلند

“کس نیست در این گوشه فراموشتر از من”... #شهریار

۴ هفته پیش
12K