نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهادت_را_پسندیدند_و_رفتند (۲ تصویر)

خوشا آنان که با عزت ز گیتی بساط خویش برچیدند و رفتند ز کالاهای این آشفته بازار #شهادت_را_پسندیدند_و_رفتند . . . رفقای عزیز...‌ مفت و مجانی بدست نیومد...! بخدا خیلی خون دادیم...! 😔 جون دادناشون ...

خوشا آنان که با عزت ز گیتی بساط خویش برچیدند و رفتند ز کالاهای این آشفته بازار #شهادت_را_پسندیدند_و_رفتند . . . رفقای عزیز...‌ مفت و مجانی بدست نیومد...! بخدا خیلی خون دادیم...! 😔 جون دادناشون به کنار...! 😔 قدر ایرانمون رو بدونیم... 😔 . . . شادی روح شهدا #صلوات ...

۴ شهریور 1396
67
خوشا آنان که با عزت ز گیتی بساط خویش برچیدند و رفتند ز کالاهای این آشفته بازار #شهادت_را_پسندیدند_و_رفتند . . . رفقای عزیز...‌ مفت و مجانی بدست نیومد...! بخدا خیلی خون دادیم...! 😔 جون دادناشون ...

خوشا آنان که با عزت ز گیتی بساط خویش برچیدند و رفتند ز کالاهای این آشفته بازار #شهادت_را_پسندیدند_و_رفتند . . . رفقای عزیز...‌ مفت و مجانی بدست نیومد...! بخدا خیلی خون دادیم...! 😔 جون دادناشون به کنار...! 😔 قدر ایرانمون رو بدونیم... 😔 . . . شادی روح شهدا #صلوات ...

۳۱ مرداد 1396
127