نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهادت_حضرت_پیامبر (۳ تصویر)

گردغم برسر هرمحفل و هر انجمن‌است این‌چه‌شور است‌که برپا شده در ارض و سماء🍁 این‌چه سوز است‌که در سینه‌هر مرد و زن است💔 بانگ و فریاد به گوش‌آید از افلاک‌مگر رحلت‌ختم‌رسولان‌وعزای‌حسن‌است😭 🔳 #شهادت_حضرت_پیامبر (ص) و ...

گردغم برسر هرمحفل و هر انجمن‌است این‌چه‌شور است‌که برپا شده در ارض و سماء🍁 این‌چه سوز است‌که در سینه‌هر مرد و زن است💔 بانگ و فریاد به گوش‌آید از افلاک‌مگر رحلت‌ختم‌رسولان‌وعزای‌حسن‌است😭 🔳 #شهادت_حضرت_پیامبر (ص) و #شهادت_امام_حسن_مجتبی (ع) تسلیت باد.

۴ آبان 1398
95
گردغم برسر هرمحفل و هر انجمن‌است این‌چه‌شور است‌که برپا شده در ارض و سماء این‌چه سوز است‌که در سینه‌هر مرد و زن است بانگ و فریاد به گوش‌آید از افلاک‌مگر رحلت‌ختم‌رسولان‌وعزای‌حسن‌است #شهادت_حضرت_پیامبر (ص) و #شهادت_امام_حسن_مجتبی ...

گردغم برسر هرمحفل و هر انجمن‌است این‌چه‌شور است‌که برپا شده در ارض و سماء این‌چه سوز است‌که در سینه‌هر مرد و زن است بانگ و فریاد به گوش‌آید از افلاک‌مگر رحلت‌ختم‌رسولان‌وعزای‌حسن‌است #شهادت_حضرت_پیامبر (ص) و #شهادت_امام_حسن_مجتبی (ع) تسلیت باد.

۴ آبان 1398
96
▪️عالم امشب پر از ماتم و رنج و محن است 🍂گرد غم بر سر هر محفل و هر انجمن است ▪️این چه شور است که بر پا شده در ارض و سماء 🍂این چه سوز ...

▪️عالم امشب پر از ماتم و رنج و محن است 🍂گرد غم بر سر هر محفل و هر انجمن است ▪️این چه شور است که بر پا شده در ارض و سماء 🍂این چه سوز است که در سینه هر مرد و زن است ▪️بانگ و فریاد به گوش آید ...

۴ آبان 1398
244