نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهادت_امام_حسن_مجتبی_ع (۶ تصویر)

بوی پیراهن یوسف به وطن می آید اربعین می رود و بوی حسن می آید اشک هایی که چهل روز حسینی شده بود همه خون گشته و از لای کفن می آید #شهادت_امام_حسن_مجتبی_ع

بوی پیراهن یوسف به وطن می آید اربعین می رود و بوی حسن می آید اشک هایی که چهل روز حسینی شده بود همه خون گشته و از لای کفن می آید #شهادت_امام_حسن_مجتبی_ع

۱۴ مهر 1398
8K
#هفتم_صفر #شهادت_امام_حسن_مجتبی_ع #تسلیت_باد💔

#هفتم_صفر #شهادت_امام_حسن_مجتبی_ع #تسلیت_باد💔

۲۵ مهر 1397
9K
تردید نکن تصورش هم زیباست ایوان #حسن عجب صفایی دارد... #7صفر #شهادت_امام_حسن_مجتبی_ع

تردید نکن تصورش هم زیباست ایوان #حسن عجب صفایی دارد... #7صفر #شهادت_امام_حسن_مجتبی_ع

۲۵ مهر 1397
14K
یک شب جمعه حرم بودمُ سرگرم حسین یک نفر گفت حسن ، کل حرم ریخت بهم #شهادت_امام_حسن_مجتبی_ع #هفتم_صفر

یک شب جمعه حرم بودمُ سرگرم حسین یک نفر گفت حسن ، کل حرم ریخت بهم #شهادت_امام_حسن_مجتبی_ع #هفتم_صفر

۵ آبان 1396
10K
کم گفته‌اند یاران از شرح تیرباران یا آن خبر دروغ است یا محتشم نداری #شهادت_امام_حسن_مجتبی_ع

کم گفته‌اند یاران از شرح تیرباران یا آن خبر دروغ است یا محتشم نداری #شهادت_امام_حسن_مجتبی_ع

۸ آذر 1395
2K
🌷بیچاره دستی که گدای مجتبی نیست ▪️یاآن سری که خاک پای مجتبی نیست 🌷برگریه ے زهرا قسم مدیون زهراست ▪چشمی که گریان عزای مجتبی نیست #هفتم_صفر #شهادت_امام_حسن_مجتبی_ع #تسلیت_باد💔 🌺

🌷بیچاره دستی که گدای مجتبی نیست ▪️یاآن سری که خاک پای مجتبی نیست 🌷برگریه ے زهرا قسم مدیون زهراست ▪چشمی که گریان عزای مجتبی نیست #هفتم_صفر #شهادت_امام_حسن_مجتبی_ع #تسلیت_باد💔 🌺

۱۶ آبان 1395
3K