نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهادتـــــ (۲ تصویر)

مرگ رفتنے است بے صـدا و آهستہ بے هیچ موجے و بے هیچ اوجی ... اما 🌷 #شهادتـــــ 🌷 کوچے است با آهنگ پر دامنہ و سرشار از موج ،اوج و عـروج ...

مرگ رفتنے است بے صـدا و آهستہ بے هیچ موجے و بے هیچ اوجی ... اما 🌷 #شهادتـــــ 🌷 کوچے است با آهنگ پر دامنہ و سرشار از موج ،اوج و عـروج ...

۷ روز پیش
3K
🕊 صباحڪم بالخیر! ما را هم از رزق آسمانی تان نمکـ گیر ڪنید...✨ ڪہ عاقبتمان بالخیر شود... و شهادتـــــ هم،عاقبتـــ بہ خیرشدن استــــ ... شاید رزق امروزمان رانوشتند:#شهادتـــــ ! @shahidestaan

🕊 صباحڪم بالخیر! ما را هم از رزق آسمانی تان نمکـ گیر ڪنید...✨ ڪہ عاقبتمان بالخیر شود... و شهادتـــــ هم،عاقبتـــ بہ خیرشدن استــــ ... شاید رزق امروزمان رانوشتند:#شهادتـــــ ! @shahidestaan

۲۰ شهریور 1396
797