نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شــهید (۲ تصویر)

✔بایــد بہ عــبارت #شــهید ڪنار اسم عزیزت عادت ڪنیم ســردار ســپهبد حاج قاسم اگــر شهــادت سـهم تــو بود ؛این همه غربــت سهم ما نبود گواراے وجودت اے زنده تر #نمیشہ‌باورم #انتقام‌سختـــ

✔بایــد بہ عــبارت #شــهید ڪنار اسم عزیزت عادت ڪنیم ســردار ســپهبد حاج قاسم اگــر شهــادت سـهم تــو بود ؛این همه غربــت سهم ما نبود گواراے وجودت اے زنده تر #نمیشہ‌باورم #انتقام‌سختـــ

۱۴ دی 1398
4K
آنقدر #شــهید با تیر و ترڪش دیده ایم که یادمان می رود جنگِ نرم هم #شهیـــد دارد #جانباز دارد #شیمیایی دارد #درد دارد ...! #بجنگید #آتش_به_اختیار

آنقدر #شــهید با تیر و ترڪش دیده ایم که یادمان می رود جنگِ نرم هم #شهیـــد دارد #جانباز دارد #شیمیایی دارد #درد دارد ...! #بجنگید #آتش_به_اختیار

۳۰ خرداد 1396
62