نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شعر_تالشی_برف_باترجمه (۱ تصویر)

#شعر_تالشی_برف_باترجمه #هَشی کرا ویشو #دییرمازه وَری سلنده کو آماله #جیره پــِره کو سینه کو #تنخا آدمی رییه وَری دیلی کارییه #خورشید دارد می نشیند # غروب است برف کوه برهنه را فروپوشانده است # رو ...

#شعر_تالشی_برف_باترجمه #هَشی کرا ویشو #دییرمازه وَری سلنده کو آماله #جیره پــِره کو سینه کو #تنخا آدمی رییه وَری دیلی کارییه #خورشید دارد می نشیند # غروب است برف کوه برهنه را فروپوشانده است # رو به سوی اوج در سینه کش کوه # جاپای آدمی تنها در دل برف کاشته ...

۱۸ آذر 1396
138