نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شعر_بخوانیم (۳ تصویر)

هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق! قایقی در طلب موج به دریا پیوست باید از مرگ نترسید، اگر باید عشق عاقبت راز دلم را به ...

هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق! قایقی در طلب موج به دریا پیوست باید از مرگ نترسید، اگر باید عشق عاقبت راز دلم را به لبانش گفتم شاید این بوسه به نفرت برسد، شاید عشق شمع روشن شد و پروانه ...

۸ آذر 1398
587
آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد #شعر_بخوانیم #عاشقانه_های_مذهبی #عشق_پاک #عاشقانه #طرح_خودم

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد #شعر_بخوانیم #عاشقانه_های_مذهبی #عشق_پاک #عاشقانه #طرح_خودم

۴ شهریور 1396
181
رضا خان هم اگر میدید با چادر چه زیبایی جهان پر می شد از قانون چادر های اجباری #شعر_بخوانیم #طرح_ساده #عشق #عشق_پاک #طرح_خودم

رضا خان هم اگر میدید با چادر چه زیبایی جهان پر می شد از قانون چادر های اجباری #شعر_بخوانیم #طرح_ساده #عشق #عشق_پاک #طرح_خودم

۳ شهریور 1396
177