نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شعروشاعری (۱ تصویر)

شبهای سرد زمستون وقتی نه برف میادو نه بارون وقتی که تنها و غریبی میون این همه مدعی با دل خون در انتظار توجهی از سوی ایشون نگاه کن ببین افتاده ای میبینی بگیری دستشو ...

شبهای سرد زمستون وقتی نه برف میادو نه بارون وقتی که تنها و غریبی میون این همه مدعی با دل خون در انتظار توجهی از سوی ایشون نگاه کن ببین افتاده ای میبینی بگیری دستشو بشی عزیز جون کمی انارو کمی پسته و فندق بریز تو دامن اون دختر شده ...

۳۰ آذر 1396
105