نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شصت_و_هشتم (۱ تصویر)

#شیداوصوفی #شصت_و_هشتم #چیستایثربی دیگر نمیتوانم داستانم را؛ لابیرنتی تعریف کنم! هنوز تا صحنه ی مهمانی مانده و خیلی چیزها را نگفته ام.... فرصتی نمانده.در کتابم.، شاید لابیرنتی بخوانید. اما اینجا روایتی از نوعی دیگر.... با ...

#شیداوصوفی #شصت_و_هشتم #چیستایثربی دیگر نمیتوانم داستانم را؛ لابیرنتی تعریف کنم! هنوز تا صحنه ی مهمانی مانده و خیلی چیزها را نگفته ام.... فرصتی نمانده.در کتابم.، شاید لابیرنتی بخوانید. اما اینجا روایتی از نوعی دیگر.... با خودم گفتم تا به حال ؛ تمام افراد داستان دروغ گفته اند.یا به خاطر خودشان ...

۱۰ بهمن 1394
48