نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شجانی (۳ تصویر)

مختنکه من کلشی #انی 👇😢 ضایعه و مدری #شجانی 👌🚬 نیتی اروح الفد #مکان🏃🏥 حته احس انی #بامان🎻🔕 مشتهیه هاذا الیسمونه #الکبر💔🚑 حته اریح نفسی من هم #العمر 🎡😐 الدنیا شبعتنی #عذاب👏😥 خلی اروحن #للتراب❓🚷 ...

مختنکه من کلشی #انی 👇😢 ضایعه و مدری #شجانی 👌🚬 نیتی اروح الفد #مکان🏃🏥 حته احس انی #بامان🎻🔕 مشتهیه هاذا الیسمونه #الکبر💔🚑 حته اریح نفسی من هم #العمر 🎡😐 الدنیا شبعتنی #عذاب👏😥 خلی اروحن #للتراب❓🚷 کافی ملیت و بعد ماضل #صبر ✋😣 مشتهیه هاذا الیسمونه #الکبر

۴ تیر 1398
4K
#اذا طبع العشک صایر تواسیل #مارید العشک وامسح هواکم #انه بقاموس حبکم حیل غلطان #شجانی وجلبت وارکض وراکم #اذا أنت حلو ومستصغر الناس #انه الکمر کله بنص سماکم #اذا غیری یحبکم کولو راضین #لیش السکته ...

#اذا طبع العشک صایر تواسیل #مارید العشک وامسح هواکم #انه بقاموس حبکم حیل غلطان #شجانی وجلبت وارکض وراکم #اذا أنت حلو ومستصغر الناس #انه الکمر کله بنص سماکم #اذا غیری یحبکم کولو راضین #لیش السکته یمعود شجاکم

۶ تیر 1396
13K
#اذا طبع العشک صایر تواسیل #مارید العشک وامسح هواکم #انه بقاموس حبکم حیل غلطان #شجانی وجلبت وارکض وراکم #اذا أنت حلو ومستصغر الناس #انه الکمر کله بنص سماکم #اذا غیری یحبکم کولو راضین #لیش السکته ...

#اذا طبع العشک صایر تواسیل #مارید العشک وامسح هواکم #انه بقاموس حبکم حیل غلطان #شجانی وجلبت وارکض وراکم #اذا أنت حلو ومستصغر الناس #انه الکمر کله بنص سماکم #اذا غیری یحبکم کولو راضین #لیش السکته یمعود شجاکم

۳ اسفند 1395
12K