نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شب_زیارتے_ارباب (۱۵ تصویر)

باز امشب، شهدا #زائران_ڪربلا شدند؛ و ما در حسرت محفل‌شان پس یادشان مےڪنیم، تا یادمان ڪنند... #شب_جمعه #شب_زیارتے_ارباب #خاکیان_خدایی

باز امشب، شهدا #زائران_ڪربلا شدند؛ و ما در حسرت محفل‌شان پس یادشان مےڪنیم، تا یادمان ڪنند... #شب_جمعه #شب_زیارتے_ارباب #خاکیان_خدایی

۳۰ آبان 1398
121
شبهاےِ جمــعہ ســر بہ هــوا مےشــود دلــ💕ــم... ازبَــس ڪه مےزنَـــد بہ سر مــن هواےِ تو😭 #شب_زیارتے_ارباب🌺 #السلام_علے_الحسین✋ پ.ن: 🌸🍃🌸🍃🌸: حـال و هـواۍ مـن بـه نـوای•|حـرم حـرم|• شـد مثـل ڪودکـے کـه بگـویـد: •|بغـل بغـل|• #بطلب_حرم 😭 ...

شبهاےِ جمــعہ ســر بہ هــوا مےشــود دلــ💕ــم... ازبَــس ڪه مےزنَـــد بہ سر مــن هواےِ تو😭 #شب_زیارتے_ارباب🌺 #السلام_علے_الحسین✋ پ.ن: 🌸🍃🌸🍃🌸: حـال و هـواۍ مـن بـه نـوای•|حـرم حـرم|• شـد مثـل ڪودکـے کـه بگـویـد: •|بغـل بغـل|• #بطلب_حرم 😭 #ملتمس_دعا

۲۸ تیر 1397
95
🌷#حسیـن_جـانم🌷🍃 سلام مےدهم از راه دور در شب جمعہ سلام بر حَــرَم تو، بر شب جمعہ بہ سمٺِ صحن وسراےِتو ایستاده ام آقا سلام مےدهمٺ با دو چشم‌تر، شب جمعہ 🌙 #شب_زیارتے_ارباب💛🍃

🌷#حسیـن_جـانم🌷🍃 سلام مےدهم از راه دور در شب جمعہ سلام بر حَــرَم تو، بر شب جمعہ بہ سمٺِ صحن وسراےِتو ایستاده ام آقا سلام مےدهمٺ با دو چشم‌تر، شب جمعہ 🌙 #شب_زیارتے_ارباب💛🍃

۷ تیر 1397
9
#معرفتانه‍🌹🍃 جان #زهـرا س تو مرا ڪرب وبلا زائر ڪن با همین اشڪ😭 #شب_جمعہ مرا طاهر ڪن گم شده هویتم بس کہ گنهڪار😞 شدم المثناے مـرا با #ڪرمـٺ🍃 صـادر ڪن #شب_زیارتے_ارباب 💐

#معرفتانه‍🌹🍃 جان #زهـرا س تو مرا ڪرب وبلا زائر ڪن با همین اشڪ😭 #شب_جمعہ مرا طاهر ڪن گم شده هویتم بس کہ گنهڪار😞 شدم المثناے مـرا با #ڪرمـٺ🍃 صـادر ڪن #شب_زیارتے_ارباب 💐

۱۳ اردیبهشت 1397
53
حسیـن جانم💚 سلام مےدهم از راه دور در شب جمعہ سلام بر #حرم تو، بر #شب_جمعہ بہ سمٺِ صحن وسراےِتو ایستاده ام آقا سلام مےدهمٺ با دوچشم‌تر، شب جمعہ #شب_زیارتے_ارباب❤️

حسیـن جانم💚 سلام مےدهم از راه دور در شب جمعہ سلام بر #حرم تو، بر #شب_جمعہ بہ سمٺِ صحن وسراےِتو ایستاده ام آقا سلام مےدهمٺ با دوچشم‌تر، شب جمعہ #شب_زیارتے_ارباب❤️

۲۶ مرداد 1396
32
سیدے #حسین جان من فداے تو ❤ #شب_زیارتے_ارباب 🌸🌿 #همه_رفتند_بخوابند_منمو_دربہ‌درے #اللهم_عجل_لولیڪ_الفرج @eivan_najaf

سیدے #حسین جان من فداے تو ❤ #شب_زیارتے_ارباب 🌸🌿 #همه_رفتند_بخوابند_منمو_دربہ‌درے #اللهم_عجل_لولیڪ_الفرج @eivan_najaf

۱۹ خرداد 1396
13
💠 #شام_غریبان_مادر ▪️امشب گمان ڪنم نـرود سمت #ڪربلا ▪️حالش بــد است #مادرمان رو بہ قبلہ است #شب_زیارتے_ارباب http://telegram.me/Masjedjameh_sureshjan

💠 #شام_غریبان_مادر ▪️امشب گمان ڪنم نـرود سمت #ڪربلا ▪️حالش بــد است #مادرمان رو بہ قبلہ است #شب_زیارتے_ارباب http://telegram.me/Masjedja...

۱۲ اسفند 1395
52
#شبهاےجمعہ سینہ پریشاݧِ ڪربلاسٺ شبهاےجمعہ ذڪرفقط،ذڪرِ سرجداسٺ اے مادرےتریݧ #پسـرفاطـمہ حُسـیْݧ شبهاےجمعہ مادرتـاݧ #زائـر شماسٺ #یا_اباعبدالله_الحسیݧ_ع #شب_زیارتے_ارباب

#شبهاےجمعہ سینہ پریشاݧِ ڪربلاسٺ شبهاےجمعہ ذڪرفقط،ذڪرِ سرجداسٺ اے مادرےتریݧ #پسـرفاطـمہ حُسـیْݧ شبهاےجمعہ مادرتـاݧ #زائـر شماسٺ #یا_اباعبدالله_الحسیݧ_ع #شب_زیارتے_ارباب

۲۰ آبان 1395
28
هر#شب جمعہ پر از شورش و شین اسٺ دلم ڪربلا در پس دیوار #حسین_ع اسٺ دلم با عنایاٺ ڪریمانہ‌ے #زهراےبتول_س امشب انگار ڪه #بین‌الحرمیݧ اسٺ دلم #یا_سیدالشـ‌هدا🌷 #شب_زیارتے_ارباب❤️

هر#شب جمعہ پر از شورش و شین اسٺ دلم ڪربلا در پس دیوار #حسین_ع اسٺ دلم با عنایاٺ ڪریمانہ‌ے #زهراےبتول_س امشب انگار ڪه #بین‌الحرمیݧ اسٺ دلم #یا_سیدالشـ‌هدا🌷 #شب_زیارتے_ارباب❤️

۷ آبان 1395
34
هر#شب جمعہ پر از شورش و شین اسٺ دلم ڪربلا در پس دیوار #حسین_ع اسٺ دلم با عنایاٺ ڪریمانہ‌ے #زهراےبتول_س امشب انگار ڪه #بین‌الحرمیݧ اسٺ دلم #یا_سیدالشـ‌هـدا🌷 #شب_زیارتے_ارباب❤️ 

هر#شب جمعہ پر از شورش و شین اسٺ دلم ڪربلا در پس دیوار #حسین_ع اسٺ دلم با عنایاٺ ڪریمانہ‌ے #زهراےبتول_س امشب انگار ڪه #بین‌الحرمیݧ اسٺ دلم #یا_سیدالشـ‌هـدا🌷 #شب_زیارتے_ارباب❤️ 

۶ آبان 1395
29
❁﷽❁ هر#شب جمعہ پر از شورش و شین اسٺ دلم ڪربلا در پس دیوار #حسین_ع اسٺ دلم با عنایاٺ ڪریمانہ‌ے #زهراےبتول_س امشب انگار ڪه #بین‌الحرمیݧ اسٺ دلم #یا_سیدالشـ‌هـدا🌷 #شب_زیارتے_ارباب❤️ ❦ @arbabhosein🏴

❁﷽❁ هر#شب جمعہ پر از شورش و شین اسٺ دلم ڪربلا در پس دیوار #حسین_ع اسٺ دلم با عنایاٺ ڪریمانہ‌ے #زهراےبتول_س امشب انگار ڪه #بین‌الحرمیݧ اسٺ دلم #یا_سیدالشـ‌هـدا🌷 #شب_زیارتے_ارباب❤️ ❦ @arbabhosein🏴

۶ آبان 1395
33
چشمے ڪہ دریا میشود شبہاے جمعہ مـہـمـان زهـــرا میشود شبہاے جمعہ گرچہ گنہ ڪارم ولے با دست زهرا این نامہ امضاء میشود شبہاے جمعہ #شب_زیارتے_ارباب

چشمے ڪہ دریا میشود شبہاے جمعہ مـہـمـان زهـــرا میشود شبہاے جمعہ گرچہ گنہ ڪارم ولے با دست زهرا این نامہ امضاء میشود شبہاے جمعہ #شب_زیارتے_ارباب

۲۹ مهر 1395
11
دل من باز هوایے شده و در سفر اسٺ بہ گمانم ڪه گذرنامۂ دل معتبر است همۂ ڪرب وبلا منتظرِ مادرِ توست #شبِ_جمعہ اسٺ و حَرم دلهره اش بیشتر است #شب_زیارتے_ارباب ✨ 💞 ✨ @abalfazlas

دل من باز هوایے شده و در سفر اسٺ بہ گمانم ڪه گذرنامۂ دل معتبر است همۂ ڪرب وبلا منتظرِ مادرِ توست #شبِ_جمعہ اسٺ و حَرم دلهره اش بیشتر است #شب_زیارتے_ارباب ✨ 💞 ✨ @abalfazlas

۱۹ مهر 1395
9

" اَربـاب حُسیـــْن "ع": ❁﷽❁ هر #شب_جمعہ بہ پا بزم عزا در ڪربلاسٺ روضہ خوانش زینب و نوحہ سرایے میکند هر شب جمعہ رسد زهرا بہ دشٺ ڪربلا بر حسیـݩ بےڪفن ماتم سرائے مےڪند #یا_ابا_عبدالله_ع🌷 #شب_زیارتے_ارباب💔 ❦ @hoseinjaaan🏴

۱۶ مهر 1395
22
حسین جـانم هر دل که شب.جمعہ پر از شور و شرر بود با یاد حرم ؛ ڪرب.و.بلا ؛ فڪر سفر بود آقاے غریبم، بہ تو و فاطمه.سوگند یڪ لحظہ جدایے زِ تو، یڪ عمر.ضرر بود ...

حسین جـانم هر دل که شب.جمعہ پر از شور و شرر بود با یاد حرم ؛ ڪرب.و.بلا ؛ فڪر سفر بود آقاے غریبم، بہ تو و فاطمه.سوگند یڪ لحظہ جدایے زِ تو، یڪ عمر.ضرر بود #شب_زیارتے_ارباب

۲۸ خرداد 1395
13