نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شب_خوش (۱۰۶ تصویر)

#داستان_شب.. ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮبچه ﭘﺮﺳﯿﺪ : - ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ؟ - ﻧﻪ . - ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ؟ - ﻧﻪ . - ﭼﺮﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ - ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﻣﻨﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻥ . - ﭼﺮﺍ؟ - ﭼﻮﻥ ﻗﺸﻨﮓ ﻧﯿﺴﺘﻢ - ﻗﺒﻼ ...

#داستان_شب.. ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮبچه ﭘﺮﺳﯿﺪ : - ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ؟ - ﻧﻪ . - ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ؟ - ﻧﻪ . - ﭼﺮﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ - ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﻣﻨﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻥ . - ﭼﺮﺍ؟ - ﭼﻮﻥ ﻗﺸﻨﮓ ﻧﯿﺴﺘﻢ - ﻗﺒﻼ ﺍﯾﻨﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻦ؟ - ﻧﻪ . - ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ...

۱ روز پیش
8K
#داستان_شب... #حساب_و_کتاب_در_رابطه مجلس عروسی یکی از بزرگان بود و ملا نصرالدین را نیز دعوت کرده بودند . وقتی می خواست وارد شود، در مقابل او دو درب وجود داشت با اعلانی بدین مضمون: از این ...

#داستان_شب... #حساب_و_کتاب_در_رابطه مجلس عروسی یکی از بزرگان بود و ملا نصرالدین را نیز دعوت کرده بودند . وقتی می خواست وارد شود، در مقابل او دو درب وجود داشت با اعلانی بدین مضمون: از این درب عروس و داماد وارد می شوند و ازدرب دیگر دعوت شدگان. ملا از درب ...

۳ روز پیش
3K
‎و گریه ای که بعدِ تو ‎امـان نمیدهد مرا ... ‎#مریم_قهرمانلو

‎و گریه ای که بعدِ تو ‎امـان نمیدهد مرا ... ‎#مریم_قهرمانلو

۷ روز پیش
4K
#داستان_شب... #قایق_آگاهی.. ﻧﯿﻤﻪ شبی تعدادی دوست برای تفریح ﺑﻪﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮﺍﺭﯼ رفتند. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺭ شدن ﻣست کردند، ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺎﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ، ﭘﺎﺭﻭﻫﺎ ﺭﺍﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﻭ ﺯﺩﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺪﺕ ﻫﺎﯼﺯﯾﺎﺩ ﭘﺎﺭﻭ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ . ...

#داستان_شب... #قایق_آگاهی.. ﻧﯿﻤﻪ شبی تعدادی دوست برای تفریح ﺑﻪﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮﺍﺭﯼ رفتند. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺭ شدن ﻣست کردند، ﻭﺍﺭﺩ ﻗﺎﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ، ﭘﺎﺭﻭﻫﺎ ﺭﺍﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﻭ ﺯﺩﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺪﺕ ﻫﺎﯼﺯﯾﺎﺩ ﭘﺎﺭﻭ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ . ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﯿﺪﻩ ﺯﺩ ﻭ ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻨﮑﯽ ﻭﺯﯾﺪ ﻗﺪﺭﯼ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ...

۱ هفته پیش
7K
#داستان_شب.. ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮبچه ﭘﺮﺳﯿﺪ : - ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ؟ - ﻧﻪ . - ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ؟ - ﻧﻪ . - ﭼﺮﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ - ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﻣﻨﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻥ . - ﭼﺮﺍ؟ - ﭼﻮﻥ ﻗﺸﻨﮓ ﻧﯿﺴﺘﻢ - ﻗﺒﻼ ...

#داستان_شب.. ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮبچه ﭘﺮﺳﯿﺪ : - ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ؟ - ﻧﻪ . - ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ؟ - ﻧﻪ . - ﭼﺮﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ - ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﻣﻨﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻥ . - ﭼﺮﺍ؟ - ﭼﻮﻥ ﻗﺸﻨﮓ ﻧﯿﺴﺘﻢ - ﻗﺒﻼ ﺍﯾﻨﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻦ؟ - ﻧﻪ . - ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ...

۱ هفته پیش
5K
📚#داستان_شب.. مردی در کنار جاده دکه ای درست کرد و در آن ساندویچ می فروخت. چون گوشش سنگین بود، رادیو نداشت، چشمش هم ضعیف بود، بنابراین روزنامه هم نمی خواند. او تابلویی بالای سر خود ...

📚#داستان_شب.. مردی در کنار جاده دکه ای درست کرد و در آن ساندویچ می فروخت. چون گوشش سنگین بود، رادیو نداشت، چشمش هم ضعیف بود، بنابراین روزنامه هم نمی خواند. او تابلویی بالای سر خود گذاشته بود و محاسن ساندویچ های خود را شرح داده بود. خودش هم کنار دکه ...

۱ هفته پیش
8K
#داستان_شب... کادو رو از پیرمرد گرفت و با هیجان هرچه تمام تر بازش کرد یه کتاب با جلد چرمی نفیس با خطی درشت و به رنگ طلایی روش نوشته بود: پله پله تا موفقیت ابروهاشو ...

#داستان_شب... کادو رو از پیرمرد گرفت و با هیجان هرچه تمام تر بازش کرد یه کتاب با جلد چرمی نفیس با خطی درشت و به رنگ طلایی روش نوشته بود: پله پله تا موفقیت ابروهاشو در هم کشید، سرشو بلند کرد و رو به پیرمرد گفت: تو که میدونی من ...

۱ هفته پیش
3K
#داستان_شب.. نوجوانی که احساس ناامیدی شدیدی می کرد به یک کارگردان سینما مراجعه کردو گفت:من می خواهم بازیگر شوم. کارگردان از او پرسید:چه نقشی را می توانی اجرا کنی؟ نوجوان گفت:نقش یک آدم بدبخت و ...

#داستان_شب.. نوجوانی که احساس ناامیدی شدیدی می کرد به یک کارگردان سینما مراجعه کردو گفت:من می خواهم بازیگر شوم. کارگردان از او پرسید:چه نقشی را می توانی اجرا کنی؟ نوجوان گفت:نقش یک آدم بدبخت و فلاکت زده را. کارگردان گفت:متاسفم .من در فیلم خودم به یک نوجوان خوشبخت و با ...

۲ هفته پیش
9K
#داستان_شب.. ثروتمندزاده ای را در کنار قبر پدرش نشسته بود و در کنار او فقیرزاده ای که او هم در کنار قبر پدرش بود. ثروتمندزاده با فقیرزاده مناظره می کرد و می گفت: صندوق گور ...

#داستان_شب.. ثروتمندزاده ای را در کنار قبر پدرش نشسته بود و در کنار او فقیرزاده ای که او هم در کنار قبر پدرش بود. ثروتمندزاده با فقیرزاده مناظره می کرد و می گفت: صندوق گور پدرم سنگی است و نوشته روی سنگ رنگین است. مقبره اش از سنگ مرمر فرش ...

۲ هفته پیش
7K
#داستان_شب... تلاش معنادار گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک میشد و برمی گشت ! پرسیدند : چه می کنی ؟ پاسخ داد : در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب ...

#داستان_شب... تلاش معنادار گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک میشد و برمی گشت ! پرسیدند : چه می کنی ؟ پاسخ داد : در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم ...

۲ هفته پیش
5K
#داستان_شب... روزی مردی نزد عارف اعظم آمد و گفت من چند ماهی است در محله ای خانه گرفته ام روبروی خانه ی من یک دختر و مادرش زندگی می کنند هرروز و گاه نیز شب ...

#داستان_شب... روزی مردی نزد عارف اعظم آمد و گفت من چند ماهی است در محله ای خانه گرفته ام روبروی خانه ی من یک دختر و مادرش زندگی می کنند هرروز و گاه نیز شب مردان متفاوتی آنجا رفت و آمد دارند، مرا تحمل این اوضاع دیگر نیست. عارف گفت ...

۲ هفته پیش
6K
#داستان_شب... در زمانهای دور پسری بود که به اعتقاد پدرش هرگز نمی توانست با دستانش کار با ارزشی انجام دهد. این پسر هر روز به کلیسایی در نزدیکی محل زندگی خود می رفت و ساعتها ...

#داستان_شب... در زمانهای دور پسری بود که به اعتقاد پدرش هرگز نمی توانست با دستانش کار با ارزشی انجام دهد. این پسر هر روز به کلیسایی در نزدیکی محل زندگی خود می رفت و ساعتها به تکه سنگ مرمر بزرگی که در حیاط کلیسا قرار داشت خیره می شد و ...

۳ هفته پیش
5K
امشب از خدایی که از همیشه نزدیکتر است برایت، عاشقانه‌ترین لحظات را میطلبم. زیباترین لبخندها را روی لبهایت و آرام ترین لحظات را برای هر روزت... #شب_خوش...

امشب از خدایی که از همیشه نزدیکتر است برایت، عاشقانه‌ترین لحظات را میطلبم. زیباترین لبخندها را روی لبهایت و آرام ترین لحظات را برای هر روزت... #شب_خوش...

۳ هفته پیش
4K
#داستان_شب.. #داستان_قصر_پادشاه_یا_مهمانسرا روزی ابراهیم ادهم که پادشاه بلخ بود، بار عام داده ، همه را نزد خود می پذیرفت . همه بزرگان کشوری و لشکری نزد او ایستاده و غلامان صف کشیده بودند . ناگاه ...

#داستان_شب.. #داستان_قصر_پادشاه_یا_مهمانسرا روزی ابراهیم ادهم که پادشاه بلخ بود، بار عام داده ، همه را نزد خود می پذیرفت . همه بزرگان کشوری و لشکری نزد او ایستاده و غلامان صف کشیده بودند . ناگاه مردی با هیبت از در درآمد و هیچ کس را جراءت و یارای آن نبود ...

۲۶ خرداد 1397
7K
#داستان_شب... #نگرش دو برادر بودند که یکی از آنها معتاد و دیگری مردی متشخص و موفق بود. برای همه معما بود که چرا این دو برادر که هر دو در یک خانواده و با یک ...

#داستان_شب... #نگرش دو برادر بودند که یکی از آنها معتاد و دیگری مردی متشخص و موفق بود. برای همه معما بود که چرا این دو برادر که هر دو در یک خانواده و با یک شرایط بزرگ شده اند، سرنوشتی متفاوت داشته اند؟ از برادرِ معتاد، علت را پرسیدند. پاسخ ...

۲۵ خرداد 1397
10K
#شب_خوش درهای رحمت الهی در حال بسته شدن است! مومنین عزیز لای در نمونید* پیشاپیش عید فطر مبارک.

#شب_خوش درهای رحمت الهی در حال بسته شدن است! مومنین عزیز لای در نمونید* پیشاپیش عید فطر مبارک.

۲۴ خرداد 1397
4K
#شب_خوش

#شب_خوش

۲۳ خرداد 1397
7K
#داستان_شب... شاه عباس در راه مشهد شاه عباس تصمیم گرفت دو بزرگ را امتحان کند به شیخ بهایی که اسبش جلو میرفت گفت: این میرداماد چقدر بی عرضه است اسبش دائم عقب می ماند. شیخ ...

#داستان_شب... شاه عباس در راه مشهد شاه عباس تصمیم گرفت دو بزرگ را امتحان کند به شیخ بهایی که اسبش جلو میرفت گفت: این میرداماد چقدر بی عرضه است اسبش دائم عقب می ماند. شیخ بهائی گفت: کوهی از علم و دانش برآن اسب سوار است، حیوان کشش اینهمه عظمت ...

۲۲ خرداد 1397
6K
#شب_خوش

#شب_خوش

۲۲ خرداد 1397
4K
#شب_خوش الهی آمین

#شب_خوش الهی آمین

۲۰ خرداد 1397
3K